29.01.2008. – u povodu privatizacijskih manipulacija

u povodu privatizacijskih manipulacija

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da su se vladajući političari u privatizacijskim manipulacijama toliko osilili da su počeli drsko vrijeđati inteligenciju građana, što dokazuje i bestidna izjava bošnjačkog člana Predsjedništva Harisa Silajdžića da nema nikakve imovine osim stana od 40 kvadrata. Penzioneri, demobilisani borci, nezaposleni i svi drugi koji trpe teške ekonomske i socijalne posljedice nenarodne politike i Harisa Silajdžića i njegovih ministara, nisu toliko naivni da ne znaju kako nemoralni političari i tajkuni, koji se od 92. bogate pljačkajući narod, svoju manipulacijama stečenu imovinu kriju i štite upisivanjem na ime članova porodice i bliskih prijatelja. Nastojanje Harisa Silajdžića i njegove Stranke za BiH da se gorući problem privatizacije elektroenergetskog sektora rješava mimo institucija sistema, takođe svjedoči da je Haris Silajdžić sto posto za BiH u njegovom privatnom vlasništvu, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

29.01.2008.