27. arpil 2009.

u povodu zahtjeva BOSS-a da se zbog korištenja huškačkog jezika i jezika mržnje smijeni generalni direktor Javnog servisa RTRS Dragan Davidović

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je otvoreni poziv visokom predstavniku i Regulatornoj agenciji za komunikacije – da izvrše smjenu generalnog direktora Javnog servisa RTRS Dragana Davidovića, zbog korištenja huškačkog jezika i jezika mržnje.    Na Davidovićevu smjenu obavezuje i njegova bezobzirna najava da će i dalje koristiti jezik mržnje i širiti nacionalnu netrpeljivost, tako da visoki predstavnik i RAK nikako ne smiju dopustiti da deklarisani poklonik ideologije fašizma i genocida upravlja javnim RTV servisom. U istom kontekstu zabrinjava i šutnja političkih stranaka koje izostankom reakcije prećutno daju podršku favorizovanju vjerske i nacionalne netrpeljivosti, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.