30. mart 2006.

u povodu poziva premijeru Ahmetu Hadžipašiću da poduzme konkretne mjere u cilju poništenja odluke o povećanju cijena električne energije

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva premijera Vlade Federacije BiH Ahmeta Hadžipašića da umjesto deklarativne brige za interese građana zbog odluke FERK-a o povećanju cijena električne energije, poduzme konkretne mjere kako bi se poništila nemoralna odluka. Premijer Hadžipašić je bio dužan odmah postupiti u skladu sa zaključkom sa posljednje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, kojim je naložena zaštita interesa građana, jer je nedopustivo da građani pravo na egzistenciju moraju tražiti putem uličnih protesta, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.