30.10.2013.

u povodu ponovne namjere Vlade Federacije BiH da izmjenom Zakona o parničnom postupku i određivanjem advokatske nagrade pravobraniocima – vrši visoku novčanu odmazdu nad građanima koji se usude zatražiti sudsku zaštitu u slučaju kada su im ugrožena prava od strane opštine, kantona, entiteta ili države

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava javnost na ponovnu nemoralnu namjeru Vlade Federacije BiH da izmjenom Zakona o parničnom postupku i određivanjem advokatske nagrade pravobraniocima – vrši visoku novčanu odmazdu nad građanima koji se usude zatražiti sudsku zaštitu u slučaju kada su im ugrožena prava od strane opštine, kantona, entiteta ili države. Pored već određene naknade svih troškova pravobraniocima kada zastupaju državne institucije, a koje uključuju troškove prevoza, pa i avionske troškove, te troškove smještaja u hotelima i dnevnice, Vlada Federacije BiH namjerava izmjenom člana 395. Zakona o parničnom postupku odrediti pravobraniocima i nagradu u iznosu advokatskih naknada za zastupanje stranaka. Vlada Federacije namjerava stvoriti pravnu situaciju u kojoj će rijetko ko od građana smjeti tužiti bilo koji državni organ, pa ni u radnim sporovima, jer će u slučaju gubitka spora, kojeg je inače teško dobiti jer je i sud državni organ, građani morati prodavati svoju imovinu da bi platili nagradu za pravobranioce, koji se svakako finansiraju iz budžeta od novca građana.

30.10.2013.