21. maj 1999.

u povodu izrade stalnog izbornog zakona

Read more

11. maj 1999.

u povodu protuzakonite i nemoralne odluke nadležnih organa da se izvrše iseljenja iz stanova na kojima postoje privremena i trajna rješenja

Read more

29. april 1999.

U povodu prijedloga Bosanske stranke o raspisivanju opštenarodnog referenduma o privatizaciji, na kojem bi se građani izjasnili da li su za privatizaciju vlastite imovine

Read more

9. april 1999.

u povodu aktuelnih problema u rudarstvu – koji uslovljavaju potrebom otvaranja posebnog ministarstva za rudarstvo

Read more

18. mart 1999.

u povodu destabilizacije bezbjednosne situacije u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj

Read more

08. mart 1999.

u povodu još jedne protuzakonite naplate električne energije od strane Elektrodistribucije – putem nelegalne naplate poreza na brojilo za transparentnost utroška električne energije

Read more

27. februar 1999.

u povodu nedopustivog ponašanja nadležnih komunalnih organa za održavanje i popravku puteva

Read more

17. februar 1999.

u povodu protivzakonite, nemoralne i skandalozne odluke Kolegija Skupštine TPK da se Bosanskoj stranci, kao parlamentarnoj stranci, zabrani učešće u Komisiji za kontrolu zakonitosti rada izvršnih organa Skupštine TPK

Read more

10. februar 1999.

u povodu predloženih i usvojenih nefunkcionalnih Nacrta zakona o rudarstvu

Read more

6. februar 1999.

u povodu apela međunarodnim zvaničnicima, u slučaju aktuelnog arbitražnog procesa o statusu Brčkog, da ne dozvole donošenje antibosanske odluke koja može rezultirati obnavljanjem oružanih sukoba u BiH

Read more