29. oktobar 1999.

u povodu nesavjesnog obavljanja poslaničke funkcije poslanika Parlamenta Federacije BiH

Read more

24. oktobar 1999.

u povodu zaključaka Osnivačkog odbora Javnog servisa za emitovanje u BiH, da javni TV prenosi zasjedanja parlamenata nisu obavezni

Read more

19. oktobar 1999.

u povodu predstavljanja Programa ekonomskih i socijalnih reformi, koji će biti predložen na usvajanje Parlamentu i Vladi Federacije BiH, i promocije plakata

Read more

16. oktobar 1999.

u povodu Nacrta zakona o vjerskim zajednicama koji je poslanik BOSS-a Mirnes Ajanović, podnio na usvajanje Parlamentu Federacije BiH

Read more

13. oktobar 1999.

u povodu zahtjeva Bosanske stranke Ombudsmenima Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH za pokretanje istrage o višegodišnjem svjesnom i programiranom ugnjetavanju građanskih i ljudskih prava penzionera

Read more

8. oktobar 1999.

u povodu namjere izvršenja protivzakonite deložacije pripadnika MUP-a TK, od strane organa Opštine Tuzla

Read more

2. oktobar 1999.

u povodu početka kampanje BOSS-a za lokalne izbore u Tuzli

Read more

22. septembar 1999.

Kršenje federalnih propisa uvođenjem Vjeronauke, odnosno Religijske kulture kao obaveznog predmeta u osnovnim i srednjim školama

Read more

6. septembar 1999.

u povodu nemarnog trošenja rudarskog novca na nekorisne projekte prestrukturiranja rudnika u Bosni i Hercegovini

Read more

02. septembar 1999.

u povodu mnogobrojnih pritužbi građana na neodgovoran odnos tuzlanskih vlasti prema komunalnim problemima koji su od strateškog značaja za normalno funkcionisanje života u gradu

Read more