30. decembar 1999.

u povodu prezentacije otvorenog pisma upućenog međunarodnoj javnosti i dokaza koji demaskiraju Opštinsko vijeće Tuzla u njihovoj nakani da negiranjem navoda BOSS-a o ratnim zločinima prikriju vlastitu odgovornost

Bosanska stranka obavještava međunarodnu javnost da je Opštinsko vijeće Tuzla, na svojoj sjednici od 28. XII 1999. uputilo svojevrsni javni poziv ratnim zločincima i nacionalističkim ekstremistima da slobodno ugroze živote i bezbjednost članova BOSS-a i njihovih porodica. Ukoliko se nekome od članova BOSS-a dogodi sudbina novinara Željka Kopanje, koji je u terorističkom napadu ostao teški invalid jer je insistirao na kažnjavanju ratnih zločinaca u svome narodu – biće to zločin Opštinskog vijeća Tuzla.

Smrtna krivica Bosanske stranke je što ukazuje na svima poznate oblike kršenja ljudskih prava u ratnoj Tuzli, kao i na teže oblike za koje postoji osnov sumnje da su se dogodili. Opštinska vlast sve ove godine vješto prikriva sva ta zlodjela, jer u suprotnom ”demokrate” ne bi dobili novčane nagrade za zaštitu ljudskih prava.

Prema navodima Opštinskog vijeća Tuzla “BOSS je plasirao klevete i uvrede”, a svi Tuzlaci znaju: da je na Kapiji 25. maja 1995. bilo zabranjeno okupljanje; da je bilo prisilnih mobilizacija i odvođenja građana u smrt; da je bilo otpuštanja s posla zbog nacionalne pripadnosti…           Mnogi znaju i za prostituciju, privatne zatvore, i druge oblike zločinačkog ponašanja opštinskih ratnih funkcionera.

Sudeći po tome, ali i po drugim egzaktnim pokazateljima, Opštinsko vijeće Tuzla je instrumentalizovano u cilju prikrivanja ovih zlodjela. Ako nacionalističke stranke i SDP kao apsolutna vlast u Opštinskom vijeću Tuzla negiraju navode BOSS-a, ne mogu i izvještaje specijalnog izvjestitelja Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Tadeuša Mazovjeckog. U Biltenu Državne komisije za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima, broj 6       od septembra 93. na strani 16 pod tačkom 71, navodi se njegov izvještaj u kojem decidno stoji     da je u Tuzli i njenoj okolini vršena prisilna mobilizacija – zbog koje su građani bili primorani napuštati grad. Opštinsko vijeće Tuzla svojim istupima pored negiranja izvještaja Ujedinjenih nacija, koje su ustvrdile da je u Tuzli bilo kršenja ljudskih prava, prešućuje i javni istup Izvršnog odbora SDP-a, odnosno federalnog poslanika Sime Simića koji je, nakon upozorenja BOSS-a da je u ratnoj Tuzli bilo kršenja ljudskih prava, priznao da je u Tuzli bilo pojedinačnih kršenja ljudskih prava (“Oslobođenje” br. 18774 od 3. aprila 1999. str. 8).

To isto tvrdi i Bosanska stranka, iako nam perfidno pokušavaju podvaliti stvari koje BOSS nikada nije tvrdio.

Ovi dokazi, koji se mogu prezentirati javnosti jer ne ometaju tajnost istrage Međunardnog suda za ratne zločine u Hagu – otkrivaju vješto prikrivanje kršenja ljudskih prava od strane opštinskih vlasti i namjere utapanja pojedinačne odgovornost u kolektivnu.

Bosanska stranka upozorava međunarodnu javnost da će se vrlo brzo saznati temeljiti podaci o teškim oblicima kršenja ljudskih prava u ratnoj Tuzli od strane funkcionera opštinske vlasti i njihovih poslušnika. Nakon toga biće potpuno demaskirano Opštinsko vijeće Tuzla koje je postalo saučesnik u prikrivanju zlodjela funkcionera vlasti i ostalih koji su “znali ili imali razloga da znaju da njihovi podređeni planiraju ili vrše zločine a nisu učinili ništa da ih u tome spriječe ili zbog toga kazne”.

 

27. decembar 1999.

u povodu malverzacija u domenu kadrovske politike u školama na području F BiH i indolentnog odnosa nadležnih kantonalnih ministarstava prema ovom problemu

Bosanska stranka je u više navrata ukazivala na lošu situaciju u školstvu na području Federacije BiH i njene moguće posljedice po učenike i nastavni kadar. BOSS se već početkom mjeseca oglasio saopštenjem za javnost u kojem je na ovu problematiku ukazao i konkretnim primjerom Učiteljske škole u Tuzli, čiji Upravni odbor nezakonito vrši kadrovska postavljenja na štetu učenika i stručnih nastavnika – a što je potvrđeno i od strane Kantonalne inspekcije za obrazovanje.

Obzirom da su izostale reakcije nadležnih, Bosanska stranka je ponovo potakla problem školstva putem današnje press konferencije na kojoj je predstavljen niz dokumenata koji ilustruju stanje u školstvu na području TK. Dokumente o nezakonitim radnjama u Učiteljskoj školi u Tuzli prezentovala je Jasminka Tadić, profesor Muzičke kulture u ovoj školi. Read more

21. decembar 1999.

u povodu aktuelnih problema u oblasti rudarstva i 21. decembra – Dana rudara

Read more

18. decembar 1999.

u povodu najave zabrane rada Bosanske stranke i hapšenja federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, zbog njihovog zalaganja da se sazna istina o kršenju ljudskih prava u Tuzli u toku rata

Read more

11. decembar 1999.

u povodu opstrukcija Kantonalnog i Opštinskog tužilaštva Tuzla, a u svrhu zaštite kriminalnih radnji koje je počinila sudija Opštinskog suda u Tuzli Milić Dijana

Read more

08. decembar 1999.

u povodu najave da će Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu otvoriti istragu u vezi sa ugrožavanjem ljudskih prava u tuzlanskim privatnim zatvorima za vrijeme rata

Read more

03. decembar 1999.

u povodu zahtjeva roditelja djece stradale na tuzlanskoj Kapiji 25. maja 1995. da funkcioneri Opštine Tuzla ispune svoje javno dato obećanje o izgradnji spomen obilježja stradalima koji su sahranjeni van memorijalnog groblja “Aleja”

Read more

24. novembar 1999.

u povodu centralne manifestacije obilježavnja 25. novembra, Dana državnosti BiH – koju za područje BiH   organizuje Opštinski odbor BOSS-a Srebrenik

Read more

19. novembar 1999.

u povodu krivične prijave koju je Bosanka stranka podnijela Federalnom tužilaštvu protiv sudije Opštinskog suda u Tuzli – Dijane Milić, radi počinjenog krivičnog djela iz člana 365. Krivičnog zakona Federacije BiH

Read more

13. novembar 1999.

u povodu prezentiranja dokaza o saradnji SDP-a sa vladajućim nacionalnim strankama,   i pokušaju SDP-a da svoje funkcionere abolira odgovornosti za krivična djela, korupciju i političku inertnost u svojim redovima

Read more