02.04.2019. – u povodu nastavka proglašenja gradova u Federaciji BiH i obaveze izmjene kantonalnih i federalnih zakona radi usklađivanja propisa

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozdravlja odluku Parlamenta Federacije BiH o nastavku proglašenja gradova u Federaciji BiH, jer se time uspostavlja ravnopravnost lokalnih zajednica Federacije u odnosu na Republiku Srpsku, koja je davno iskoristila pravo na izmjenu statusa opština u gradove. Potrebno je nastaviti sa uspostavljanjem gradova u Federaciji BiH gdje god je to moguće na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave, jer se time daje povoljniji status i saradnje sa gradovima van BiH, što treba rezultirati boljim uslovima života stanovnika.

Odluke o uspostavljanju gradova moraju pratiti i izmjene kantonalnih propisa u vezi izdvajanja novčanih sredstava koja treba da pripadaju gradovima po svim osnovama. Takođe, neophodno je izvršiti i izmjene Zakona o sudovima Federacije BiH, te promijeniti nazive opštinskih sudova u gradske sudove gdje god je uspostavljen grad, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

02.04.2019.

29.03.2019. – u povodu podrške radnicima “Granit” d.d. Jablanica u ostvarivanju radničkih prava

Predsjednik Opštinskog odbora BOSS-Bosanske stranke Jablanica, Refik Helbet, izražava punu podršku opravdanim zahtjevima radnika privrednog društva “Granit” d.d. Jablanica u stečaju, usmjerenim na zaštitu prava iz radnog odnosa i zaštitu imovine društva.

Općinsko vijeće Jablanica dužno je istrajati u provođenju zaključaka u cilju zaštite imovine preduzeća, a posebno zaključka kojim se od Općinskog javnog pravobranilaštva, između ostalog, traži hitno poduzimanje mjera i radnji u cilju odgađanja provođenja postupka izvršenja nad imovinom “Granit” d.d. Jablanica, a u vezi sa Zaključkom Općinskog suda u Konjicu br. 56 0 Ip 026356 18 Ip 4 od 26. 02. 2019. godine.

29.03.2019.

25.03.2019. – u povodu zahtjeva za zbrinjavanje migranata koji privremeno borave u Tuzli

Vijećnik BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović dostavio je zahtjev za uvrštavanje u tačke u dnevnog red sjednice Vijeća zakazane za srijedu (27.3.): “Hitno donošenje mjera za osiguravanje uslovnog smještaja i zbrinjavanja migranata koji se privremeno zadržavaju u Tuzli na putu ka zemljama Evropske unije.” U obrazloženju je navedeno – da smo svjedoci svakodnevnog dolaska određenog broja migranata iz zemalja zahvaćenih ratom na Bliskom istoku, te njihovog problema oko privremenog zadržavanja u našem gradu na putu ka krajnjim odredištima. Osobe među kojima je i znatan broj djece, prinuđene su noćiti na otvorenom ili eventualno u prostoru čekaonice Autobusne stanice u Tuzli, u vrlo lošim uslovima, bez adekvatne odjeće i hrane.

Zbog puta koji su prešli, riječ je o osobama koje su izmorene, izgladnjele pa čak i teško bolesne, sa vidnim ranama na nogama i drugim dijelovima tijela. Nekolicina građana koja se organizovala kako bi im pomogla, suočava se sa nemogućnošću adekvatne pomoći, jer je strogo zabranjeno migrante odvesti kući na konak, obrok ili im pružiti mogućnost da se odmore. Dakle, suočavamo se sa problemom nesistemskog rješavanja ovog problema, zbog čega veliku zdravstvenu pa i životnu štetu trpe migranti, dok državni organi koji su zaduženi za ovaj problem ne poduzimaju ništa kako bi se ovim unesrećenim ljudima olakšao daljnji put, nakon privremenog zadržavanja u Tuzli.

Zbog toga je potrebno hitno iznaći mogućnost za otvaranje dnevnog centra koji će imati osnovne uslove za privremeni smještaj migranata, kao što su wc, kupatilo, kuhinja i spavaonica, čime će se prevenirati i sigurnost svih. Posebno je obezbjediti i medicinsko osoblje koje će migrante kojima je to potrebno pregledati te im ukazati potrebnu pomoć i u saniranju povreda koje su zadobili tokom putovanja. U prilogu dostavljam i fotografije koje na brutalan način prikazuju stanje u kojem se migranti nalaze u našem gradu, prepušteni brizi nekoliko volontera.

25.03.2019.

20.03.2019. – u povodu izricanja doživotne kazne zatvora ratnom zločincu Radovanu Karadžiću

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozdravlja izricanje doživotne kazne zatvora Radovanu Karadžić, koji je po komandnoj odgovornosti kao bivši predsjednik RS-a i vrhovni komandant tadašnje Vojske RS-a – odgovoran za sve ratne zločine i genocid koji su počinjeni od strane njemu potčinjenih zločinačkih oficira.

S obzirom da je Haški tribunal svojim pravosnažnim presudama već određivao doživotne zatvorske kazne Karadžićevim oficirima – i Radovan Karadžić je morao po komandnoj odgovornosti biti osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu, kako bi se obezbjedila potpuna pravična kazna za Radovana Karadžića, a u odnosu na razmjere i težinu učešća u zločinačkom poduhvatu u cilju počinjenja stravičnih ratnih zločina i genocida, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

20.03.2019.

11.03.2019. – u povodu podnesene krivične prijave Tužilaštvu BiH protiv organizatora, učesnika i saučesnika četničkog orgijanja u Višegradu

Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-Bosanske stranke, podnio je krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv organizatora, učesnika i saučesnika četničkog orgijanja u Višegradu, a u kojoj je navedeno: Okupljanje i postrojavanje četnika u Višegradu (10. 3. 2019. godine), uz javno pjevanje “Bit će opet pakao i krvava Drina” i prijetnju silaska četnika sa planina, izazvalo je izrazito uznemirenje i strah među konstitutivnim narodima u BiH i ostalima, a posebno jer se radi o paravojnim formacijama koje imaju svoje uniforme sa fašističkim simbolima, te moguće ciljeve terorističko-militarističkog djelovanja. Četnici su fašistička organizacija koja je izvršila stravične ratne zločine i sarađivala za Hitlerom i ustašama u II svjetskom ratu, a zatim tokom 1992. do kraja 1995. godine ponovila stravične ratne zločine i učestvovala i u izvršenju genocida nad Bošnjacima.

Izrazito uznemirenje i strah prouzrokovan djelovanjem Ravnogorskog pokreta dokazuju informacije na brojnim medijima u BiH i u regionu, a posebno putem društvenih mreža, kao i osude od strane zvaničnika OHR-a, Evropske unije i ambasada u BiH, te su se stekla obilježja izvršenja krivičnog djela iz Krivičnog zakona BiH, glava petnaesta – Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, poglavlje – Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. U članu 145a. Krivičnog zakona BiH propisano je, citiramo: “(1) Ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kazniće se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.”, završen citat, a s obzirom da je u vezi sa članom 250. KZ BiH – Organizovani kriminal, predviđena je kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora. Potrebno je izvršiti uvid u medijske izvještaje, saslušati svjedoke i krivično procesuirati organizatore i učesnike u izvršenju krivičnog djela, kao i odgovorna službena lica svih nivoa vlasti, koja su propustila djelovati u cilju hapšenja izvršitelja krivičnih djela i time počinila krivična djela saučesništva i prikrivanja izvršitelja krivičnog djela.
11.03.2019.

10.03.2019. – u povodu ponovnog okupljanja i postrojavanja četnika u Višegradu

U povodu ponovnog okupljanja i postrojavanja četnika u Višegradu, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ponovo upućuje otvoreni apel antifašističkoj međunarodnoj javnosti za sprečavanje djelovanja fašističkih organizacija u BiH, te ujedno upućuje i otvoreni poziv OHR-u, međunarodnim zvaničnicima u BiH, članovima Predsjedništva BiH i ostalim neodgovornim političarima da prestanu podržavati javno izražavanje fašizma svojom šutnjom i kukavičkim ignorisanjem djelovanja fašističkih organizacija i organizovanja fašističkih skupova. Nedopustivo je postojanje paravojnih formacija koje imaju svoje uniforme sa fašističkim simbolima, a očito i ciljeve terorističko-militarističkog djelovanja, a posebno zbog otvorenih napada na novinare.

Cjelokupna javnost u državi, osim nemoralnih političara, iskazuje izrazitu zabrinutost i uznemirenost zbog četničkog orgijanja, te su državni organi bezbjednosti dužni adekvatno i hitno reagovati u cilju neutralisanja postojanja fašističkih, paravojnih i terorističkih formacija, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

10.03.2019.

04.03.2019. – u povodu najava Bakira Izetbegovića o obaveznom služenju vojnog roka

Najave predsjednika SDA Bakira Izetbegovića za uvođenje obaveze služenja vojnog roka, namjera su daljeg protjerivanja mladih iz države, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, koji je i inicirao ukidanje obaveznog služenja vojnog roka, kako bi se sačuvala profesionalna vojska koja je bila pred ekonomskim kolapsom. Sada u stanju masovnog egzodusa mladih iz BiH zbog egzistencijalnih problema i političke krize, izjave Izetbegovića o obavezi služenja vojnog roka dodatni su morbidni udar na mlade i podsticanje njihovog još masovnijeg odlaska iz države. Ovom inicijativom Izetbegović je na jasan način pokazao svu pogubnost politike koju provodi vlast, te dokazao nemoralnu politiku projektovanog egzodusa mladih iz države, kao i namjeru daljeg podsticanja odlaska – a sve u cilju suverenog vladanja zahvaljujući izbornoj mašineriji interesno vezanih članova zaposlenih u javnim preduzećima i ustanovama, dok su mladi i perspektivni ljudi partokratskoj vlasti očigledno potencijalna smetnja, naglasio je Mirnes Ajanović.

04.03.2019.

01.03.2019. – u povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upućuje građanima najiskrenije čestitke u povodu 27. godišnjice Dana nezavisnosti BiH, ističući da su građani i boračke organizacije prisiljeni da se i protestima ponovo bore za egzistenciju svojih porodica i nezavisnost države od nemoralnih političara, tajkuna i svih vrsta ratnih i poratnih profitera i mafijaša. Prvog marta 1992. godine građani su odlučili da BiH nastavi historijski hod kao suverena i samostalna država svih njenih građana i naroda, a za slobodu u nezavisnoj državi izborili su se dostojanstveni ljudi i patriote, koje je snažna svijest o pripadnosti bosanskom tlu i bosanskom podneblju vodila u neravnopravnu i bespoštednu borbu. I u ovim teškim vremenima, punim novih prijetnji i izazova jer vladajući političari redovno varaju i izdaju građane, mora se pokazati spremnost za očuvanje svih vrijednosti izborenih u najtežim ratnim uslovima. U ime svih koji su svoje živote dali za nezavisnost BiH, njihovih porodica i svih građana koji su branili državu od agresora, obaveza je stvaranje navike suprotstavljanja nemoralnoj politici i političarima i time pokazati snažnu odlučnost doprinosu razvoja demokratske, humane i pravedne Bosne i Hercegovine, države koja će biti po mjeri svih njenih građana, i za kakvu su se i izjasnili na referendumu, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

01.03.2019.

26.02.2019. – u povodu potrebe pomoći Grada Tuzla licima čija je imovina uništena u požaru na glavnoj tuzlanskoj pijaci

Gradsko vijeće Tuzla je već reagovalo u sličnim situacija u cilju pomoći licima koja su ostala bez svoje imovine u vanrednim okolnostima požara, kao što je to bio slučaj sa trgovcima na Hametovoj pijaci, te je neophodno da i u ovom slučaju požara na glavnoj pijaci u Tuzli Gradsko vijeće donese odluku o novčanoj pomaći i drugim vrstama pomoći osobama koje posluju na pijaci, a u cilju omogućavanja daljeg poslovanja i zaštite egzistencije njihovih porodica, navedeno je u zahtjevu Mirnesa Ajanovića.

Vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović uputio je zahtjev za uvrštavanje tačke dnevnog reda za sutrašnju sjednicu Gradskog vijeća Tuzla, pod nazivom: Pomoć korisnicima Tržnice – pijace d.o.o Tuzla u cilju umanjenja posljedica uzrokovanih požarom.

26.02.2019.

05.02.2019. – u povodu februarskih protesta građana Bosne i Hercegovine protiv nemoralne vlasti

Na današnji dan, 5. februara 2014. godine, građani Tuzle rekli su DOSTA, u ime cijele Bosne i Hercegovine, i ustali sa protestima protiv nemoralne, bezobzirne, podmukle i lično-interesne vlasti, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Revolucionarni i istorijski otpor obespravljenih i prevarenih studenata, radnika i penzionera protiv političke bande rezultirao je opštim protestima u cijeloj Bosni i Hercegovini, koji su podržani i od strane brojnih međunarodnih medija i institucija.

Građani Bosne i Hercegovine ne trebaju zaboraviti da su tih dana nemoralni političari bježali glavom bez obzira od svojih birača, i dugo vremena se nisu smjeli pojaviti u javnosti. Zgrada Vlade Tuzlanskog kantona, koja je prva stradala, spaljena je jer je bila simbol zle vlasti, i tadašnjeg premijera koji je odbio razgovarati sa građanima, zbog čega je protestima bio prinuđen dati ostavku. Direktna odgovornost za paljevine zgrada je na oholim političarima koji su ignorisali apele i beznađe građana i njihovu borbu za egzistenciju.

U ime svih Bosanaca i Hercegovaca koji su februara 2014. godine odlučili da Bosna i Hercegovina bude upisana u svjetskoj istoriji kao država u kojoj građani neće hodati pognute glave pred nemoralnim političarima, dužni smo se odlučno i politički drsko suprotstaviti svima koji pokušaju opravdani februarski revolt građana tretirati na način kako su nenarodni režimi satanizirali Husinsku bunu i međunarodni otpor fašizmu, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

05.02.2019.