31.01.2019. – u povodu Presude Kantonalnog suda u Sarajevu kojom je Esed Radeljaš osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine, po osnovu krivične prijave predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića

Bosanska stranka pozdravlja Presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine osuđen Esed Radeljaš, za zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja i pranje novca, a na osnovu krivične prijave koju je Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo podnio predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. U krivičnoj prijavi BOSS-a, na osnovu koje je potvrđena optužnica i izrečena Presuda, navedeno je da je Esed Radeljaš, kao poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo, u saradnji sa odgovornim licima Kantona Sarajevo zloupotrijebio novac iz kantonalnog budžeta namijenjen isključivo za finansiranje političke stranke BOSS i usmjerio ga na privatni račun, što je protivno članu 3. i članu 7. Zakona o finansiranju političkih stranaka u BiH.

Kantonalni sud u Sarajevu je Presudom obavezao Eseda Radeljaša da u roku od 30 dana isplati BOSS-u novčani iznos za koji je u sudskom postupku utvrđeno da je Radeljaš protuzakonito usmjerio na svoj privatni račun, uz obavezu plaćanja troškova postupka.

31.01.2019.

24.01.2019. – u povodu izazivanja teške političke krize i upitne isplate federalnih penzija, plata, boračkih i socijalnih davanja radi napuhanih lidera

Masovna politička laktanja za funkcije novoizabrane vlasti ugrožavaju egzistenciju građana, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Umjesto obaveze konstituisanja Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, te usvajanja federalnog budžeta, Finansijskog plana Fonda PIO i rješavanja nagomilanih problema – postaje upitna isplata penzija, plata, boračkih i socijalnih davanja. Odnos i novoizabrane vlasti prema građanima već je prešao sve razumne okvire i može se nazvati političkim terorizmom, u kojem su birači, ali i građani koji nisu glasali, taoci nemoralnih napuhanih političkih lidera i izabranih zvaničnika koji besramno pokazuju bolesnu glad za funkcijama.

Više je nego bezobzirno da tzv. vladajuće političke stranke i opozicija politikanstvom nameću tešku političku i međuentitetsku krizu radi borbe za funkcionerske fotelje, vlasti u javnim preduzećima i ustanovama i uhljebljenja bezbroj stranačkih potrčkala, nakon što je propao postizborni principijelni fazon da tzv. građanske stranke neće u koaliciju sa nacionalnim strankama, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

24.01.2019.

11.01.2019. – u povodu inicijative Mirnesa Ajanovića da se u budžetima svih nivoa vlasti u BiH odrede budžetske stavke za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH, kao i liječenje ostalih građana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život

Vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović dostavio je prijedlog za uvrštavanje u dnevni red januarske sjednice inicijativu za određenje budžetske stavke za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH, kao i liječenje ostalih građana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život. U obrazloženju je navedeno da Gradsko vijeće treba adekvatno odgovoriti na apele roditelja za prikupljanje novčane pomoći za liječenje djece, te je potrebno obezbijediti novčana sredstva koja će biti odmah operativna i na raspolaganju i u slučajevima hitne liječničke potrebe, s obzirom na okolnosti slučajeva bolesti koje se ne mogu liječiti u BiH i kada je neophodno odmah obezbijediti novčana sredstva za plaćanje troškova prevoza i liječenja u drugim državama. Mirnes Ajanović je predložio da Gradsko vijeće podnese zahtjev Skupštini i Vladi TK, Vladi Federacije BiH i domovima Parlamenta Federacije BiH, te Vijeću ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH, kako bi se i na tim nivoima vlasti odredila budžetska stavka za plaćanje liječenja djece i građana koji se ne mogu liječiti u BiH.

Okolnost da Zavod za zdravstveno osiguranje TK posluje sa viškom sredstva od oko 10 miliona maraka, a slično je i u drugim zavodima, obavezuje Gradsko vijeće da traži da ta institucija odredi posebni novčani fond za plaćanje liječenja djece u inostranstvu i liječenje ostalih građana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život.

Predloženo je da Gradsko vijeće Tuzla uputi preporuku svim opštinskim i gradskim vijećima, kao i kantonalnim skupštinama, da podrže plaćanje liječenja djece i građana iz budžeta institucija u BiH, navedeno je u inicijativi Mirnesa Ajanovića.

11.01.2019.