06.12.2019. – u povodu zahtjeva vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića da se uvedu subvencije socijalno ugroženim građanima za plaćanje komunalnih usluga koje vrše javna preduzeća

02.12.2019. – u povodu zahtjeva Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla da se stave van snage odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima koje se odnose na naplatu komunalne naknade

27.11.2019. – u povodu podnesene prijave Tužilaštvu Kantona Sarajevo protiv rukovodioca i članova tima Službe za reviziju institucija u Federaciji BiH

25.11.2019. – u povodu Dana državnosti BiH i obaveze istrajavanja na usvajanju ili nametanju državnog zakona o zabrani fašističkog i nacionalističkog djelovanja i izmjeni Krivičnog zakona BiH u cilju krivičnog procesuiranja odgovornih

23.11.2019. – u povodu neophodnog hitnog stalnog zasjedanja entitetske i državne vlasti dok se ne odrede adekvatne lokacije za smještaj i zbrinjavanje migranata

08.11.2019. – u povodu sramne promocije knjige “Tuzlanska kapija – režirana tragedija”, u organizaciji Ministarstva odbrane Republike Srbije