17. juni 2011.

SDA_SDP

u povodu namjernog produbljivanja političke i ekonomske krize od strane vladajućih stranaka, a posebno SDA i SDP-a izborom mandatara Vijeća ministra BiH preglasavanjem u Predsjedništvu BiH

Otkazivanje održavanja sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zbog molbe mandatara Vijeća ministara BiH za davanjem dodatnog vremena, kako se navodi, za konsultacije sa političkim strankama, dokazuje da vladajuće stranke namjerno održavaju političku krizu da bi se Bosna i Hercegovina zadržala na margini euro-atlantskih asocijacija, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanovića. Predstavnici SDA i SDP-a djelovali su protivno interesima građana i države donoseći odluku o mandataru Vijeća ministra BiH preglasavanjem u Predsjedništvu BiH, potpuno svjesni da će to rezultirati preglasavanjem sa druge strane u Parlamentarnoj skupštini BiH i produbljivanjem političke ali i ekonomske krize u kojoj građani svakodnevno stradaju, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.