01.12.2001. – u povodu ponovne prezentacije Programa Bosanske stranke za borbu protiv SIDE

Press konferencija

u povodu ponovne prezentacije Programa Bosanske stranke za borbu protiv SIDE 

 

Bosanska stranka je putem današnje press konferencije, u povodu 1. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv SIDE, ponovo prezentirala plakat i Program za borbu protiv ove opake bolesti – i još jednom upozorila na indolentnost nadležnih bh. institucija.

Neshvatljivo je, i nemoralno prema građanima BiH, da vlast ne čini ništa na polju borbe protiv SIDE – tako da se, nažalost, ovim problemom još uvijek bave samo mediji, neki zdravstveni radnici i Bosanska stranka.

Kao ilustracija nemara vlasti može poslužiti nerealizovana odluka Parlamenta F BiH da se na osnovu prijedloga poslanika Bosanske stranke Mirnesa Ajanovića usvoji sveobuhvatan program borbe protiv droge – kao jednog od osnovnih generatora SIDE.

Najnoviji izvještaji Svjetske zdravstvene organizacije i epidemioloških službi zapadnih zemalja alarmantno upozoravaju na novi talas širenja SIDE, što potvrđuje da je Bosanska stranka bila u pravu kada je još 1997. godine upozorila – da bi nepostojanje programa borbe protiv SIDE moglo ozbiljno ugroziti epidemilošku situaciju u BiH.

U tom smislu posebno zabrinjava poroznost bh. granica, koja omogućava ulazak prostitucije na velika vrata u BiH – što potvrđuje impozantan broj javnih kuća u oba bh. entiteta. Zbog svojih propustljivih granica BiH je najugroženija evropska zemlja, u kojoj čak ni statističari nisu u stanju prikazati stvarno stanje i broj oboljelih od SIDE. S tim u vezi katastrofalna je pogreška bh. zdravstva što se građanima BiH, koji su u vrlo lošoj ekonomskoj situaciji, vrlo skupo naplaćuje test na AIDS.

Bosanska stranka još jednom izražava ogorčenje zbog indolentnog odnosa našeg društva prema bolesti koja već uzima svoj tragični danak u Bosni i Hercegovini, i ponovo poziva javnost na odlučnu i konkretnu akciju svih odgovornih subjekata – jer okretanje glave u stranu nije i ne može biti u interesu zdravstvene bezbjednosti građana.

 

1. XII 2001.