10.12.2001. – u povodu ponovljenog rebalansa federalnog budzeta

Press konferencija

u povodu ponovljenog rebalansa federalnog budžeta

 

Federalni poslanik i predsjednik Bosanske stranke Mirnes Ajanović je na današnjoj press konferenciji u Sarajevu prezentirao činjenice koje razotkrivaju skandaloznu namjeru federalne Vlade da ponovljenim rebalansom budžeta, prikrije povećanje plata fukcionerima SDP-Alijanse, prepravkama budžetskih stavki o broju zaposlenih u vladinoj administraciji.

Nakon odbijanja rebalansa federalnog budžeta od strane Parlamenta, Vlada je u roku nekoliko dana sačinila ponovljeni rebalans, koji je prema svojoj koncepciji ekonomski i politički presedan sa elementima kriminalnih radnji. Prijedlogom ponovljenog rebalansa budžeta, federalna Vlada namjerava oštetiti građane za više od dvije stotine miliona maraka – što će se neminovno odraziti na dalje pogoršanje ekonomske i socijalne krize.

Federalni poslanik Mirnes Ajanović je prezentirao neoborive dokaze da se federalna Vlada, faktički odriče – 87 miliona maraka iz planiranih prihoda naplate poreza na naftu i naftne derivate, 99 miliona maraka od poreza na uvozne proizvode, kao i drugih poreza na visokotarifne robe, što usporedno iznosi – gubitak od pet isplata penzija.

Kako je istakao federalni poslanik Mirnes Ajanović, posebno zabrinjava činjenica da je Vlada u ponovljenom Prijedlogu rebalansa budžeta oštetila i invalidna lica, smanjenjem planiranog iznosa od 48 miliona za 25 miliona maraka.

Prijedlogom ponovljenog rebalansa na dobitku su samo funkcioneri SDP-Alijanse, a da za studentski standard, obrazovanje, rekonstrukciju škola, nauku i kulturu – nije predviđena niti jedna nova marka. Istovremeno, SDP-Alijansa se bez imalo odgovornosti odriče ogromnih budžetskih sredstava – što pored bahatosti ukazuje i na nesposobnost aktuelne vlasti da ostvari planirano, osim u ličnu korist.

Federalni poslanik i predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović će detaljne podatke o brojnim malverzacijama sadržanim i u ponovljenom rebalansu budžeta prezentirati na sutrašnjoj vanrednoj sjednici federalnog Parlamenta.

 

 

10.12.2001.