28.12.2001. – u povodu Presude Vrhovnog suda Federacije BiH

 

Press konferencija

 

u povodu Presude Vrhovnog suda Federacije BiH kojom se kao nezakoniti i nehumani poništavaju svi akti koje je administracija Selima Bešlagića donosila u cilju izbacivanja iz stana Mirnesa Ajanovića i njegove porodice

Bosanska stranka obavještava javnost da je nakon višemjesečne borbe, pravni zastupnik BOSS-a advokat Faruk Balijagić, dobio presudu Vrhovnog suda Federacije BiH – koja dokazuje da su administracija Selima Bešlagića, kao i Kantonalni sud, izvršili neviđenu zloupotrebu zakona s ciljem političke odmazde protiv federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, kako bi njega i njegovu porodicu izbacili iz stana čiji su legalni korisnici.

Pod prijetnjom oduzimanja mandata BOSS-u, Mirnes Ajanović je bio prisiljen da sa suprugom i dvije maloljetne kćeri napusti svoj stan, jer se Bešlagićeva administracija i Kantonalni sud nisu obazirali na javna upozorenja da vrše zloupotrebu položaja i grubo kršenje zakona u cilju političke odmazde.

Kako je istakao pravni zastupnik BOSS-a Faruk Balijagić, uzimajući u obzir činjenice koje dokazuju da je Bešlagićeva administracija grubo i kriminalno kršila zakon, Vrhovni sud Federacije BiH je svojim aktom (Už-266/01) donio Presudu o uvažavanju žalbe Mirnesa Ajanovića i o pobijanju i preinačenju presude Kantonalnog suda u Tuzli, kao i rješenja opštinske Službe za stambene poslove i kantonalnog Ministarstva prostornog uređenje.

Vrhovni sud je konstatovao da su u odmazdi protiv Ajanovića – povrijeđena sva načela upravnog postupka, kao i da je povrijeđena zakonitost postupka iz svih razloga predviđenih zakonom, time što organi uprave uopšte nisu omogućili Mirnesu Ajanoviću da ostvari pravo na zakonito vođenje postupka.

–         Nadležni organ je sam utvrđivao činjenice i nije pružio mogućnost Ajanoviću da se izjasni o činjenicama i dokazima pa je time povrijedio pravila postupka na štetu Ajanovića. (…) Propust nadležnog organa u tom pravcu je bitna povreda postupka i čini osnov za ništenje osporenih rješenja i njihovo preinačenje – kaže se, između ostalog, u Presudi Vrhovnog suda, kojom se osporavaju svi akti koje je u nezakonitom oduzimanju stana Mirnesu Ajanoviću donijela administracija Selima Bešlagića.

Bosanska stranka obavještava javnost da se Presudom Vrhovnog suda ne okončava ovaj slučaj, jer će se tražiti krivična odgovornost svih onih koji su bili upleteni u kriminalno kršenje zakona s ciljem političke odmazde.

 

28.12.2001.