14. juli 2006.

u povodu zahtjeva Mirnesa Ajanovića za izjašnjenje Parlamenta Federacije BiH u vezi prihvatanja ugovora sa Konzorcijem MOL-INA od strane Vlade Federacije BiH

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović uputio je zahtjev Predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH da se u dnevni red predstojeće sjednice uvrsti izjašnjenje Parlamenta o prihvatanju ugovora sa Konzorcijem MOL-INA od strane Vlade Federacije BiH. Vlada Federacije prihvatila je protudržavni ugovor, kojim se kapitalno državno preduzeće namjerava prodati susjednoj državi, iako za to Vlada nije imala saglasnost Parlamenta Federacije. Vlada Federacije je zanemarila činjenice da se nadležno Tužilaštvo nije izjasnilo o provedenoj istrazi na osnovu dokaza Finansijske policije i drugih dokaza koji ukazuju na protudržavno djelovanje i sumnju u postojanje organizovane kriminalne grupe unutar Vlade Federacije BiH. Potpuno je apsurdno da je Vlada Federacije BiH odbila prijedlog da se iz Budžeta Federacije BiH pokrije “Energopetrolova” hipoteka od 20 miliona KM, što bi omogućilo funkcionisanje i revitalizaciju državne naftne kompanije, a da je prihvaćeno plaćanje 17 miliona poreskih obaveza, kao i obaveze plaćanja kamata, čime se Federacija dovodi u ekonomsku ovisnost od susjedne države, upozorio je Mirnes Ajanović.