14.02.2013.

u povodu bezobzirne borbe za ministarske fotelje koja je kulminirala parlamentarnom anarhijom

BOSS_Logo

Bezobzirna borba za ministarske fotelje od strane vladajućih stranka u Federaciji BiH kulminirala je na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH potpunom parlamentarnom anarhijom, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Više nikoga od frustriranih građana ne može iznenaditi promjena ministara neke od prekobrojnih izvršnih vlasti u Federaciji BiH, ali je nedopustivo da Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH saučestvuje u rušenju osnovnih civilizacijskih parlamentarnih načela odvojenosti zakonodavne od izvršne vlasti. Parlamentarna demokratija uslovljava odvojeno funkcionisanje vlade i parlamenta upravo iz razloga kako bi se mogla vršiti uzajamna kontrola u cilju sprječavanja zloupotreba institucija vlasti, te je odluka da Parlament imenuje članove uprava u preduzećima, agencijama, institucijama i zavodima nezabilježen presedan, koji dokazuje da vladajuće političke stranke djeluju isključivo u cilju uskostranačkih interesa.

14. 02. 2013.