21.02.2013.

u povodu alarmantno visokog vanjskog finansijskog duga države

BOSS_LogoPredsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava na alarmantno visok vanjski novčani dug Bosne i Hercegovine, koji prijeti potpunim finansijskim kolapsom države. Zvanični objavljeni monetarni podaci Centralne banke BiH da je vanjski dug države narastao sa tri milijarde KM od 2006. godine do 7,13 milijardi zaključno sa 2012. godinom upozoravaju na katastrofalno stanje koje je rezultat krajnje neodgovornog odnosa vladajućih šestorki prema interesima države i građana. Vladajuće stranke moraju reagovati na upozorenja ekonomskog eksperta prof. dr Izudina Kešetovića – da će opšta nelikvidnost realnog sektora a posebno privrede i stanovništva imati za posljedicu stagnaciju rasta javnih prihoda, što će se nepovoljno odraziti na punjenje budžeta i fondova u 2013. godini. To će rezultirati prvenstveno udarom na penzione fondove koji su svakako opterećeni padom zaposlenosti, a zatim će na udaru biti i zdravstveni fondovi, što će izrazito otežati već teško ekonomsko stanje u kojem se nalaze građani, upozorava BOSS.

21.2.2013.