14.09.2005.

Press konferencija

 

u povodu podnesene krivične prijave Tužilaštvu FBiH protiv Spomenke Mićić, zamjenika predsjednika Skupštine TK – zbog izazivanja nacionalnog razdora i netrpeljivosti

 

Tužilaštvu Federacije BiH podnesena je krivična prijava protiv Spomenke Mićić, zamjenika predsjednika Skupštine TK, zbog izazivanja nacionalnog razdora i netrpeljivosti prilikom isticanja činjenica o genocidu koji je počinjen nad Bošnjacima od strane Karadžićevih zločinačkih sljedbenika. Spomenka Mićić je, kako je navedeno u krivičnoj prijavi – počinila krivično djelo iz poglavlja Krivična djela protiv ustavnog poretka Federacije BiH, Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti među konstitutivnim narodima BiH, za šta je članom 163. predviđena kazna zatvora od jedne do pet godina.

Snimak sjednice Skupštine, dostavljen od strane sekretara Hazima Rančića – dokazuje da je Spomenka Mićić neprimjereno reagovala prilikom isticanja srpskih zločina nad Bošnjacima, te da je neistinito optužila poslanika BOSS-a Azru Avdić da je uputila prijetnje na nacionalnoj osnovi, zbog čega je federalno Tužilaštvo dužno provesti istragu i podići optužnicu tražeći da se Spomenka Mićić oglasi krivom i kazni prema Zakonu.

Tužilaštvo je dužno i od predsjednika Skupštine TK Amira Fazlića zatražiti obrazloženje onemogućavanja poslaniku Azri Avdić demanti neistina o nacionalnim prijetnjama, obzirom da je moguće saučešće istog u krivičnom djelu, odnosno činjenje krivičnog djela iz poglavlja Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, iz člana 177. Krivičnog zakona.

 

14.9.2005.