20.09.2005. – u povodu ponovnog dostavljanja u parlamentarnu proceduru izmjene Zakona o PDV-u

Press konferencija

 

u povodu ponovnog dostavljanja u parlamentarnu proceduru izmjene Zakona o PDV-u, kojim se predlaže uvođenje diferencirane stope i skraćivanje rokova vraćanja uzetog PDV-a privrednim subjektima

 

Poslanik BOSS-a u Parlamentarnoj skupštini BiH Muhamed Moranjkić, u skladu sa zahtjevima Saveza nezavisnih sindikata BiH i Saveza udruženja penzionera/umirovljenika FBiH – dostavio je ponovo u parlamentarnu proceduru dorađeni zahtjev za uvođenje diferencirane poreske stope. Pored izuzimanja od oporezivanja svih sadašnjih neoporezovanih prehrambenih proizvoda, lijekova, ortopedskih pomagala, štampe, udžbenika i sl., čime se onemogućava udar na najugroženije kategorije stanovništva, Prijedlog izmjene Zakona o PDV-u sadrži i rješenja koja štite privrednike i sprječavaju povećanje broja nezaposlenih radnika.

Sadašnja zakonska rješenja zbog predugih rokova vraćanja sredstava uzetih PDV-om, ostavljaju privrednike bez obrtnih sredstava, čime se firme dovode pred likvidaciju ili su prisiljene koristiti kratkoročne skupe kredite, što će dodatno opteretiti potrošače. Predloženo skraćenje rokova vraćanja uzetog PDV-a, omogućilo bi privrednim subjektima da premoste period od davanja do povrata PDV-a, istakao je državni poslanik Muhamed Moranjkić.

 

20.9.05.