16. april 2003.

u povodu nedopustivog nemara opštinskih vlasti prema održavanju javnih gradskih površina

BOSS poziva opštinske načelnike u cijeloj BiH, da hitno poduzmu mjere kako bi se promijenio nedopustivo nemaran odnos opštinskih vlasti prema održavanju javnih gradskih površina, posebno onih koje se nalaze u neposrednoj blizini gradskih grobalja i mezarja.

Kao primjer nemara opštinskih vlasti, BOSS navodi javne gradske površine uz pravoslavno groblje i kapelu na “Trnovcu” u Tuzli, gdje opštinska vlast toleriše velike količine više godina taloženog otpada, razbacanog uz rubne dijelove groblja, što predstavlja javnu gradsku sramotu i svojevrsno skrnavljenje grobalja i mezarja od strane opštinske administracije.

BOSS ocjenjuje da odnos lokalnih vlasti prema održavanju javnih površina, posebno gradskih grobalja i mezarja, u punoj mjeri oslikava stepen opšte kulture i civilizovanosti lokalne zajednice – za šta direktnu odgovornost snose načelnici opština.