18. maj 2001.

u povodu krivične prijave podnesene Tužilaštvu Kantona Sarajevo, od strane pravnog zastupnika Bosanske stranke – protiv Lušija Faika, pomoćnika ministra Federalnog MUP-a

Pravni zastupnik Bosanske stranke, advokat Faruk Balijagić je Tužilaštvu Kantona Sarajevo, na osnovu člana 141. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, protiv pomoćnika ministra MUP-a Federacije BiH Lušija Faika, podnio krivičnu – zbog zloupotrebe službene ovlasti u cilju protupravnog sticanja dobiti.

Lušija Faik je dana 17. X 2000. godine, na osnovu ugovora br. 02-12-2481/00, koji je zaključen protivno članu 13. Zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2000., sa blagajne Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice, za sebe podigao iznos od 20.000 KM, čime je prekršio blanketni propis Zakona o izvršenju budžeta BiH za 2000. godinu – a sve u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi.

Obzirom da se radi o kvalificiranom obliku zloupotrebe službenog položaja, za šta je predviđena kazna zatvora u trajanju najmanje tri godine, stekli su uslovi iz člana 183. stav 2. tačka 1. i 2., Zakona o krivičnom postupku F BiH, da se protiv prijavljenog Lušija Faika odredi mjera pritvora.