19.08.2009

Press konferencija

AJANOVIĆ UPOZORAVA NA VLADINE KRIMINALNE NAMJERE

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da nema nikakvog pravnog niti moralnog osnova da Vlada FBiH bilo kakvim odlukama mijenja Zakon o uštedama u FBiH, a naročito je kriminalno i nemoralno što je motiv Vlade za donošenje navedene odluke pokušaj – da se 176 funkcionera, ionako preplaćenih za nerad, izuzme od Zakona. Vlada FBiH očito pokušava da ispravi “ishitreno” usvajanje Zakona o uštedama, za koji su parlamentarci glasali samo iz razloga što su mislili da će vraćanje MMF-ovog kredita i pripadajućih kamata ići isključivo na teret građana. Ukoliko ipak dođe do izmjene Zakona o uštedama u korist funkcionera, nadležno tužilaštvo ima zakonsku obavezu krivično procesuirati i sankcionisati SDA-ovog premijera Mustafu Mujezinovića, koji svoju očitu namjeru da izigra Zakon, pokušava pravdati sramnim “pojašnjenjima” – kako su životne potrebe preplaćenih i zaštićenih funkcionera, veće od potreba boračke populacije, penzionera, nezaposlenih i uopšte, građana koje su osiromašili i obespravili nemoralni funkcioneri kao Mujezinović.

 

19.08.2009.