23.12.2005. – u povodu Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja

Press konferencija

 

u povodu Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja, koji je u parlamentarnu proceduru uputio poslanik BOSS-a u Parlamentarnoj skupštini BiH Muhamed Moranjkić u cilju omogućavanja izmjene Zakona o PDV

 

Poslanik BOSS-a u Parlamentarnoj skupštini BiH Muhamed Moranjkić dostavio je u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja – u cilju omogućavanja izmjena Zakona o PDV-u. Aktuelnim apsurdnim zakonskim odredbama da konačnu odluku ne donosi Parlament, Uprava za indirektno oporezivanje je stavljena u nadređenu poziciju državnom Parlamentu, zbog čega poslanici nisu bili u mogućnosti da prihvate predlagane izmjene Zakona o PDV-u bez obzira na opravdanost. Usvajanjem navedene izmjene Zakona – vratila bi se ustavna mogućnost državnom Parlamentu da odluka o izmjeni Zakona o PDV-u bude isključivo na poslanicima, što bi stvorilo osnovne uslove za izuzimanje od oporezivanja prehrambenih proizvoda, lijekova, štampe, udžbenika, odnosno svih proizvoda koji bi zbog poskupljenja dodatno ugrozili standard građana, istakao je na press konferenciji predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je svim građanima katoličke vjeroispovijesti čestitao Božić.

 

23.12.05.