Energetska bilanca FBiH za 2004. godinu

 

Bosna i Hercegovina tel/fax 0038735/ 251-035; 251-431 e-mail: boss.bh@inet.ba

Press konferencija

u povodu prezentacije dokaza da se mogla i može izvršiti sanacija “Energopetrola” domaćim sredstvima

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je kao inicijator održavanja vanredne sjednice parlamenta Federacije u cilju poništavanja odluke o dokapitalizaciji “Energopetrola”, na press konferenciji prezentirao podatke iz “Službenih novina FBiH”, u kojim je objavljena realizacija energetske bilanse Federacije BiH za 2004.godinu. Za prošlu godinu je ostvaren uvoz od 647.465 tona naftnih derivata, od čega se na benzine odnosi 188.655 tona, dizel gorivo 316.608 tona i lož ulje 82.373 tona, što ukupno iznosi oko 588.000 tona.

U strukturi maloprodajne cijene ukupno procentualno učešće javnih prihoda kreće se od 38 do 47% u zavisnosti od vrste derivata (tabela 1,), a 45 do 57% kad se radi o strukturi veleprodajne jedinične cijene (tabela 2.). Kada se navedeni procenti učešća javnih prihoda uporede sa količinama naftnih derivata iz realizacije energentske bilance, u budžete je po osnovu prodaje naftnih derivata uplaćeno 230.850.125 KM posebnog poreza na naftne derivate, 149.605.054 KM poreza na promet i 92.860.311 KM putarine, što ukupno iznosi za prošlu godinu 473.315.490 KM (tabela 3.).

Navedeno dokazuje da je računajući period od vladavine SDP Alijanse u budžete uplaćeno tri milijarde KM na osnovu obaveza prema državi, što dokazuje da se mogla i može izvršiti sanacija “Energopetrola” domaćim sredstvima, ali i dokazuje apsurdnost izjava o kritičnom dugu od 20 miliona KM.

 

 

Prilog:

 

Tabela 1.

 

% u MPC

Vrsta N/D

AKCIZA

PUTARINA

PPP

UKUPNA OBAVEZA

BENZINI

 

24%

9%

14%

47%

DIZEL GORIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

10%

14%

43%

LU EL

24%

14%

38%

 

U tabelarnom pregledu 1. prikazan je postotak učešća obaveza prema državi u MPC goriva za 2004 g.

 

Tabela 2.

 

 

%   VPC

 

AKCIZA

PUTARINA

PPP

UKUPNA OBAVEZA

BENZINI

29%

12%

17%

57%

DIZEL GORIVA

24%

12%

17%

53%

LU EL

29%

1%

45%

 

 

U tabeli 2. prezentiran je postotak učešća obaveza prema državi u VPC za 2004 g.

 

 

U 2004 g. ostvaren je uvoz naftnih derivata za Federaciju BiH u količinskoj vrijednosti od 647.466 tona, od čega se na benzine i plinska ulja odnosi cca 588.000 tona.

 

Tabela 3.

 

 

 

 

 

 

 

U KM

Vrsta N/D

TONE

AKCIZA

PUTARINA

PPP

BENZINI

158.855

89.200.421

36.657.707

53764.637

DIZEL GORIVA

316.606

112.405.207

56.202.804

78.8S3.645

LU EL

92.372

29 244.497

17.156.772

UKUPNO

587.646

230,350.125

92,860.311

149.603.054

 

 

Tabela 3. predstavlja količinsku realizaciju uvoza naftnih derivata po vrsti goriva uz koju je navedena i ukupna obaveza prema državi, bazirana ma KM/litra goriva.

 

 

6.11.05.                                                                  Danijel Senkić, Press BOSS-a