26.09.2005.

Press konferencija

 

u povodu uvrštavanja u dnevni red 66. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, zakazane za 28.9.2005. godine – Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o PDV-u, predlagača Muhameda Moranjkića

 

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dostavio je poziv za održavanje sjednice zakazane za 28. septembar, sa predloženim dnevnim redom u kojem je po hitnom postupku uvršten Prijedlog zakona o izmjeni zakona o PDV-u, predlagača Muhameda Moranjkića, poslanika BOSS-a. Prijedlogom izmjene zakona o PDV-u obezbjeđuje se izuzimanja od oporezivanja svih sadašnjih neoporezovanih prehrambenih proizvoda, lijekova, ortopedskih pomagala, štampe, udžbenika i slično, čime se sprječava udar PDV-a na građane, ali i sprječavanje povećanja nezaposlenih i stečaja privrednika skraćenjem rokova vraćanja PDV-a.

Bosanka stranka od protekle sedmice organizuje tribine u opštinama na temu – Uticaj PDV-a na životni standard građana, na kojima ekonomski eksperti, profesori Ekonomskog fakulteta u Sarajevu – građanima odgovaraju na sva pitanja primjene PDV-a. Poslanik BOSS-a Muhamed Moranjkić je istakao da imponira činjenica da je i SDP u nekoliko opština BiH inicirao prikupljanje potpisa podrške građana usvajanju navedene izmjene Zakona o PDV-u.

 

26.9.05.