29.03.2013.

u povodu zahtjeva za adekvatno zakonsko rješenje upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgradaBOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva poslanike i delegate oba doma Parlamenta Federacije BiH da prilikom razmatranja prijedloga Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH normativno obezbijede adekvatna rješenja upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada. Dosadašnji propisi uskraćuju prava na očuvanje vrijednosti imovine i zaštite stanara i prolaznika od povreda zbog dotrajalih dijelova zgrada, jer nametnuti i izabrani upravitelji zgrada u većini slučajeva zloupotrijebljavaju novčana sredstva, pa i na način da su otuđeni i višemilionski iznosi namijenjeni za održavanje zgrada, uz redovan izostanak krivičnog procesuiranja odgovornih lica. Posebno zabrinjava što se dosadašnjom zakonskom regulativom na nivou kantona definisala pravno apsurdna prekršajna odgovornost građana koji nisu prihvatili da svoja novčana sredstva daju u ruke raznih upraviteljskih prevaranata, te su pored tužbi koje su jedino zakonito sredstvo naplate potraživanja – građanima izdavani i prekršajni nalozi, čime su onemogućeni i da izvrše registraciju svojih vozila.

29.03.2013.