06.10.2009.

u povodu nedopustivog negiranja odluka Parlamenta FBiH od strane rukovodstva           SDA-ovog i premijera Mustafe Mujezinovića

 

Bezobzirna opstrukcija boračkih prava od strane rukovodstva SDA i prijetnje premijera FBiH Mustafe Mujezinovića da će suprotno odlukama Parlamenta smanjiti penzije i boračke naknade, usmjereni su ka izazivanju širih socijalnih nemira i međusobnih sukoba boračke populacije, penzionera, radnika i nezaposlenih, te sukoba građana sa policijom, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Iako je izgledalo da je Nedžad Branković najgori kadar kojeg SDA može ponuditi, Mustafa Mujezinović pokazuje da SDA uvijek može gore, naročito kada je potrebno stvoriti krizu kao očajnički recept za ostanak na vlasti. Predsjednik SDA Sulejman Tihić bi i kao pravnik morao znati da je za pravnu državu nedopustivo da se zloupotrebljava vlast putem svog premijera koji negira odluke Parlamenta, ujedno bezobrazno vrijeđajući branitelje BiH. Budžetske uštede se mogu ostvariti i bez uzurpiranja prava boračke populacije, na način da vladajuće stranke adekvatno smanje primanja i rastrošnost svojih funkcionera, te konačno uvaže apele javnosti i ekonomskih eksperata, kao i upozorenja na korupciju i kriminal kojima je vlast prouzrokovala ekonomsku i socijalnu krizu, istakao je poslanik BOSS-a u Parlamentu FBiH Muhamed Moranjkić.

 

06.10.2009.

30.09.2009.

u povodu sumnji da je advokatski tim Ilije Jurišića umjesto žrtve branio politikantske interese srbijanskog režima

 

Presudom Srbije protiv Ilije Juriša osuđuju se svi građani koji su učestvovali u odbrani BiH od agresije, jer je otvoren proces za dalja hapšenja branitelja bh. – na način i u vrijeme kako to bude politički interes srbijanskog režima. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je od početka suđenja upozoravao da Jurišića ne brani adekvatan advokatski tim, te da se odbrana ne smije zasnivati na dokazivanju da je Ilija Jurišić nevin samo zato što je prenosio naredbu pretpostavljenog. Osnovano je sumnjati da je Jurišićeva odbrana namjerno propustila da dokaže – da se 15. maja 1992. Tuzla branila od pomahnitalog velikosrpskog fašizma koji je prethodno porobio, izmasakrirao i u koncentracione logore pozatvarao Brčake, Bijeljince, Zvorničane i druge bh. građane nesrpske nacionalnosti. Događaji vezani za suđenje Jurišiću upućuju na osnov sumnje da je postojao prećutni dogovor između srbijanskog režima i potplaćenih bh. političara – da Jurišić bude žrtva u postupku aboliranja Srbije za agresiju na BiH. Suđenja protiv Ilije Jurišića ne bi ni bilo da pogodno tlo za proces kažnjavanja žrtava agresije nije stvorio advokatski tim Sakiba Softića angažovan od strane Sulejmana Tihića, obzirom da je katastrofalnim vođenjem bh. tužbe protiv Srbije omogućeno da agresor na BiH prođe nekažnjeno, kako bi Srbija naknadno odgovornost za svoje zločine mogla odricati i putem političkih suđenja žrtvama agresije na BiH.

 

30.09.2009.

25.09.2009.

u povodu poziva BOSS-a poslanicima Skupštine TK, da odbiju Prijedlog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – koji ide na štetu predškolske djece i njihovih roditelja

 

Predstavnici BOSS-a uputili su otvoreni poziv skupštinskim poslanicima, da na sjednici zakazanoj za 29. septembar odbiju Prijedlog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, jer isti nije u skladu sa kantonalnim ustavima i Međunarodnom konvencijom o pravima djeteta, a stvara i neprimjerene nove troškove roditeljima predškolske djece. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da predškolsko obrazovanje mora biti neobavezno i besplatno, a sredstva neophodna za provođenje novog zakona mora obezbijediti osnivač. Posebno je upitan nedostatak cjelodnevnog boravka koji imaju zapadne zemlje gdje je standard građana, za razliku od građana u BiH – primjeren zahtjevima financiranja obaveznog cjelodnevnog boravka predškolske djece. Očito da je svrha prijedloga Zakona o predškolskom odgoju kupovina socijalnog mira u predizbornoj godini, te da se zapošljavanje neplanski proizvedenog viška obrazovnog kadra stavi na teret predškolske djece. Djeca i njihovi roditelji već trpe posljedice projekta devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u koji se ušlo potpuno nepripremljeno, upozorava Mirnes Ajanović. Takođe, prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju uopšte ne vodi računa o djeci koja stanuju u sredinama bez objekata predškolskog smještaja, tako da bi usvajanje prijedloga Zakona dovelo do apsurda da djeca iz ruralnih sredina – starosti 4-5 godina, svakodnevno putuju i po više desetina kilometara, samo kako bi izvršili nametnutu nesuvislu zakonsku obavezu obaveznog predškolskog odgoja.

 

25.09.2009.

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2009

u povodu otvorenog poziva BOSS-a OHR-u – da vrši monitoring krivičnog procesa koji je protiv Milorada Dodika pokrenut krivičnom prijavom predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića

 

Pravosudni organi BiH trebaju pomoć OHR-a, u vidu monitoringa krivičnog procesa protiv Milorada Dodika po krivičnoj prijavi podnesenoj od strane Mirnesa Ajanovića, i zato je naročito važno da Visoki predstavnik izvrši svoju obavezu zaštite mira u BiH – tako što će ukloniti Dodika iz javnog i političkog života, kako se ekstremni nacionalista pred pravosuđem ne bi mogao kriti iza funkcionerskog imuniteta i ostati nekažnjen za stravično negiranje zločina protiv čovječnosti na Kapiji, Markalama, odnosno u Srebrenici i drugim mjestima zločina velikosrpske agresije.                Iz tog razloga je Mirnes Ajanović i pokrenuo inicijativu da se zvaničnim putem, preko tuzlanskog Vijeća od Valentina Incka zatraži smjena i zabrani političko djelovanje Miloradu Dodiku, kako kako se ne bi mogao služiti javnom funkcijom za dalje ometanje pravosuđa. Bivši visoki predstavnici koji su odgovorno izvršavali svoju dužnost zabranjujući javno djelovanje i manje ekstremnih nacionalista, tako da bi Inckovo izbjegavanje da smijeni Milorada Dodika predstavljalo djelovanje u smjeru suprotnom Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH. Upravo u tome je uporište inicijative Mirnesa Ajanovića koju je prihvatilo tuzlansko Vijeće – da se od zvaničnih bh. organa traži proglašenje Valentina Incka za nepoželjnu osobu u BiH – ukoliko izbjegavanjem smjene Milorada Dodika odluči da i sam ponese žig trajnog srama.

 

17.09.2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2009. – u povodu otvorenog poziva BOSS-a OHR-u – da vrsi monitoring krivicnog procesa

u povodu otvorenog poziva BOSS-a OHR-u – da vrši monitoring krivičnog procesa koji je protiv Milorada Dodika pokrenut krivičnom prijavom predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića

 

Pravosudni organi BiH trebaju pomoć OHR-a, u vidu monitoringa krivičnog procesa protiv Milorada Dodika po krivičnoj prijavi podnesenoj od strane Mirnesa Ajanovića, i zato je naročito važno da Visoki predstavnik izvrši svoju obavezu zaštite mira u BiH – tako što će ukloniti Dodika iz javnog i političkog života, kako se ekstremni nacionalista pred pravosuđem ne bi mogao kriti iza funkcionerskog imuniteta i ostati nekažnjen za stravično negiranje zločina protiv čovječnosti na Kapiji, Markalama, odnosno u Srebrenici i drugim mjestima zločina velikosrpske agresije.                Iz tog razloga je Mirnes Ajanović i pokrenuo inicijativu da se zvaničnim putem, preko tuzlanskog Vijeća od Valentina Incka zatraži smjena i zabrani političko djelovanje Miloradu Dodiku, kako kako se ne bi mogao služiti javnom funkcijom za dalje ometanje pravosuđa. Bivši visoki predstavnici koji su odgovorno izvršavali svoju dužnost zabranjujući javno djelovanje i manje ekstremnih nacionalista, tako da bi Inckovo izbjegavanje da smijeni Milorada Dodika predstavljalo djelovanje u smjeru suprotnom Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH. Upravo u tome je uporište inicijative Mirnesa Ajanovića koju je prihvatilo tuzlansko Vijeće – da se od zvaničnih bh. organa traži proglašenje Valentina Incka za nepoželjnu osobu u BiH – ukoliko izbjegavanjem smjene Milorada Dodika odluči da i sam ponese žig trajnog srama.

 

17.09.2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2009.

u povodu krivične prijave koju je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović Tužilaštvu BiH podnio protiv premijera RS Milorada Dodika

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio je Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika za krivična djela – iz člana 232. Krivičnog zakona BiH, Pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela, te iz člana 220. KZ BiH, Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, na okolnost da je Premijer RS-a bezobzirno negirajući zločine protiv čovječnosti javno priznao – da će ometati Sud BiH u postupcima ratnih zločina, ističući posebno neizvršenje kazne za Novaka Đukića koji je osuđen za ratni zločin na tuzlanskoj “Kapiji”. Pored zahtjeva za hitan sastanak Komisije za istinu o Tuzli i zahtjeva Opštinskom vijeću Tuzla da se usaglasi odbrambena strategija protiv antidržavnih centara koji u službi aboliranja četništva i agresije lažiraju činjenice o stradanju tuzlanske mladosti, Mirnes Ajanović je izvijestio Tužilaštvo BiH da Milorad Dodik čini krivična djela u jasnoj namjeri da u slučajevima “Kapija” i “Markale” ometa krivični proces dokazivanja Zločina protiv čovječnosti iz člana 172. KZ BiH, Ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZBiH. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ističe da Dodik na opisani način čini i krivično djelo Ometanje rada pravosuđa iz člana 241. KZ BiH – za šta je propisana kazna zatvora do deset godina.

 

15.09.2009.

 

 

 

 

 

 

01.09.2009.

u povodu zahtjeva BOSS-a za smjenu odgovornih lica koja nesavjesnim radom ugrožavaju život i zdravstvenu bezbjednost učenika osnovnih škola

 

Bosanska stranka upozorava da je stanje opremljenosti i sigurnosti u bh. osnovnim školama alarmantno, te da su učenici direktno ugroženi posljedicom nerada i bahatosti funkcionera odgovornih za obrazovanje. BOSS je u cilju zaštite učenika proveo istragu i zvaničnim putem došao do izvještaja koji svjedoče da su desetine hiljada učenika, zajedno sa nastavnicima, direktno zdravstveno i životno ugroženi. BOSS je proveo detaljniju istragu u Tuzli, te je utvrđeno da je stanje u 15 škola od ukupno 26 – zastrašujuće: školske fasade otpadaju, stolarija je dotrajala, istruhla sa razbijenim prozorima i prilikom otvaranja veoma opasna po život učenika, u brojnim školama radi samo jedan WC ili zbog neupotrebljivosti sanitarnih čvorova nema ni vode ni kanalizacije, a koristi se i vanjski WC sa septičkom jamom, škole su pune žohara koje učenici u torbama donose kući, krovovi prokišnjavaju, učionički namještaj je u veoma lošem stanju, instalacije centralnog grijanja su dotrajale, itd. U cilju zaštite sigurnosti i prava školske djece, BOSS poziva sve nadležne zvaničnike da zaštite učenike u ostalim opštinama, a BOSS je protiv odgovornog direktora Pedagoškog zavoda Hazima Hodžića, zbog ugrožavanja učenika i nastavnika nesavjesnim radom u službi, već pokrenuo proces smjene.

 

01.09.2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.08.2009

Press konferencija

AJANOVIĆ UPOZORAVA NA VLADINE KRIMINALNE NAMJERE

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da nema nikakvog pravnog niti moralnog osnova da Vlada FBiH bilo kakvim odlukama mijenja Zakon o uštedama u FBiH, a naročito je kriminalno i nemoralno što je motiv Vlade za donošenje navedene odluke pokušaj – da se 176 funkcionera, ionako preplaćenih za nerad, izuzme od Zakona. Vlada FBiH očito pokušava da ispravi “ishitreno” usvajanje Zakona o uštedama, za koji su parlamentarci glasali samo iz razloga što su mislili da će vraćanje MMF-ovog kredita i pripadajućih kamata ići isključivo na teret građana. Ukoliko ipak dođe do izmjene Zakona o uštedama u korist funkcionera, nadležno tužilaštvo ima zakonsku obavezu krivično procesuirati i sankcionisati SDA-ovog premijera Mustafu Mujezinovića, koji svoju očitu namjeru da izigra Zakon, pokušava pravdati sramnim “pojašnjenjima” – kako su životne potrebe preplaćenih i zaštićenih funkcionera, veće od potreba boračke populacije, penzionera, nezaposlenih i uopšte, građana koje su osiromašili i obespravili nemoralni funkcioneri kao Mujezinović.

 

19.08.2009.

 

11.08.2009

Press konferencija

SMANJENJEM PLATA POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA NARUŠIT ĆE SE BEZBJEDONOSNO STANJE

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da bi smanjenje plata policijskim službenicima dodatno narušilo bezbjednosno stanje koje je odavno na rubu raspada sistema, a sve u korist organizovanih kriminalnih grupa koje pod pokroviteljstvom i u saradnji sa vladajućim funkcionerima reketiraju i zastrašuju obespravljene građane. Aktuelnoj vlasti bi odgovaralo stanje dezorganizacije u Policiji i okolnost da se policajci bave preživljavanjem umjesto borbom protiv kriminala, jer je to stanje u kojem pravnu državu u potpunosti smjenjuje kriminalna paradržava. Zahtjevi policijskog Sindikata, kao uostalom i zahtjevi ostalih sindikata – potpuno su opravdani, jer se ekonomska kriza i drugi propusti rastrošne vlasti ne mogu i ne smiju sanirati davljenjem građana i vitalnih funkcija države, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

11.08.2009.

 

06.08.2009.

u povodu nedopustivo nemarnog odnosa od strane vladajućih stranaka i tzv. opozicije prema građanima koji se nalaze na rubu siromaštva

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ističe da je nedopustivo nemaran odnos vladajućih stranaka ali i tzv. opozicije prema građanima koji se nalaze na rubu siromaštva i žive u stalnom strahu zbog niskih dohodaka i penzija, privrednih subjekata koji su na rubu egzistencije i nezaposlenosti, a sa druge strane građani su u stalnom stresu zbog redovnog povećanja cijena i poreza tradicionalno nesposobne vlasti i korumpirane opozicije. Saučešće tzv. opozicionih stranaka sa vladajućim strankama u teroru nad građanima bilo bi nerazumno kada bi se zanemarile okolnosti da je čitav politički sistem u BiH zasnovan na nemoralnoj borbi za vlastite privilegije i bogaćenje u toku trajanja mandata. Pored prijetnji građanima najavama povećanja PDV-a, akciza, poreza i na topli obrok – i sramnim efikasno usvojenim Zakonom o načinju ostvarivanja ušteda teret višegodišnje rastrošnosti vladajućih stranaka i funkcionera, koji su se takmičili ko će imati veću platu, luksuzniji kabinet i državni automobil – prebačen je na građane sa niskim primanjima, nezaposlene, penzionere i boračku populaciju. Postojeće stanje karakteriše da je od loše vlasti još gora prodana opozicija, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

6.8.09.