22.04.2018. – u povodu diskriminatorskih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata

Kao što se pokazalo da je primjenom novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH diskriminirano oko 300.000 penzionera, takođe je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata rezultiralo novom diskriminacijom penzionisanih branilaca i vojnih penzionera, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Izmjenama Zakona vojni osiguranici diskriminiraju se na isti način kao demobilisani borci,  penzijska osnovica se određuje na tri različita načina, a nisu uvaženi ni zahtjevi penzionera vojnih osiguranika, odnosno profesionalnih vojnih lica i uposlenika Ministarstva odbrane, koji su penzionisani po potrebi službe i u procesu smanjenja personala, da im obračun penzijskog osnova bude identičan obračunu koji imaju vojni osiguranici penzionisani po zakonima o službi u Vojsci FBiH i Oružanim snagama BiH.

Takođe, iako je Zakon o uštedama prestao da važi, Odlukom Vlade FBiH i dalje se primjenjuje jedino na kategoriju penzionera vojnih osiguranika, te je evidentno diskriminiranje u odnosu na ostale penzionere koji pravo na penziju ostvaruju na osnovu radno-pravnog statusa, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

21.04.2018. 

14.04.2018. – u povodu usvojenih zaključaka Gradskog vijeća Tuzla u vezi inicijative „Za život sa manje boli“, u cilju nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa

Gradsko vijeće Tuzla je na inicijativu predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića usvojilo više zaključaka u vezi inicijative „Za život sa manje boli“, u cilju nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa, kao i druge zaključke koji se odnose na olakšavanje životnih uslova dijabetičara. Gradsko vijeće Tuzla je pored zaključaka koji se odnose na obaveze koje treba izvršiti gradonačelnik i Gradska uprava, zahtjeve za realizaciju inicijative uputilo svim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti u državi, kao i nadležnim agencijama, institutima i zdravstvenim zavodima. Prioritet je stavljen na zahtjevu upućenom Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH da se senzor za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi koji detektuje i signalizira previsoke ili preniske vrijednosti šećera u krvi FREE STYLE LIBRE (ABBOT) ili drugi odgovarajući uređaj (DEXCOM) i čitač za očitavanje vrijednosti, uvrste u odgovarajući Registar lijekova odnosno Registar medicinskih sredstava koja imaju dozvolu za stavljanje u promet u BiH, imajući u vidu činjenicu da u većini evropskih zemalja zdravstveno osiguranje pokriva nabavku tog uređaja. Time bi se obezbijedilo da djeca i odrasli ne moraju trpjeti dnevno desetak uboda u prste radi kontrole nivoa šećera u krvi i time primanja terapije, te bi se obezbijedili uslovi za pravilno i pravovremeno terapijsko cjelodnevno djelovanje.

U prilogu se dostavljaju zaključci Gradskog vijeća Tuzla i Inicijativa „Za život sa manje boli“, istakao je između ostalog, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović na press konferenciji, na kojoj su prisustvovali roditelji i djeca oboljela od dijabetesa.

GVT – Inicijativa Za život sa manje boli

Zaključci – „Za život sa manje boli“

14.04.2018.

07.04.2018. – u povodu pokretanja inicijative „Za život sa manje boli“, u cilju nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa

Na Svjetski dan zdravlja pokrenuta je inicijativa „Za život sa manje boli“, prema nadležnim ministarstvima zdravstva i zavodima zdravstvenog osiguranja, kako bi djeca i odrasle osobe oboljele od dijabetesa dobile pravo na nabavku uređaja za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi. Time bi se spriječile i smanjile posljedice i komplikacije koje ova bolest sa sobom nosi, kao što su sljepilo, amputacije ekstremiteta i dijaliza, istakao je Mirnes Ajanović. Mjerenje nivoa šećera u krvi kod oboljelih od dijabetesa u BiH vrši se putem trakica i takvo mjerenje iziskuje 10 do 15 uboda dnevno, uključujući  intenzivnu insulinsku terapiju, što iznosi oko 5400 uboda godišnje. Ako se uzme u obzir da od dijabetesa obolijevaju tek rođene bebe i djeca, onda nije teško ni zamisliti šta tim malim rukicama znači svakodnevno bockanje i mjerenje šećera u krvi i u kakvom stanju se nalaze prstići oboljele djece.

Rješenje problema je u realizaciji inicijative za nabavku uređaja za bezbolno i  kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi, koji je u svijetu dostupan preko 20 godina, a koji podrazumijeva nabavku senzora i čitača za očitavanje vrijednosti. Cijena ovih uređaja je 120 KM za jedan senzor koji traje 14 dana, odnosno 240 KM za mjesec dana. Takav senzor omogućava kontinuirano mjerenje neograničeno puta u toku dana, što eliminiše stalno bockanje i bol, a ujedno obezbjeđuje dobro regulisanje bolesti i sprečavanje neželjenih komplikacija. Roditelji su prinuđeni da nabavljaju senzore vlastitim sredstvima, što je vrlo skupo, posebno jer je dijabetes bolest koja zahtijeva poseban režim ishrane i života, stoga je neophodno da se što prije usvoji i realizuje inicijativa, upozorio je Mirnes Ajanović na press konferenciji, na kojoj su prisustvovali roditelji i djeca oboljela od dijabetesa i na kojoj je prezentiran i plakat pod nazivom „Za život djece sa manje boli“.

Na press konferenciji je prisustvovao i načelnik Opštine Živinice Samir Kamenjaković, koji je dao punu podršku inicijativi, te istakao da Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH treba odmah upisati u Registar lijekova potrebni senzor i čitač, a Zavod zdravstvenog osiguranja Federacije BiH treba sredstva za sufinansiranje trakica usmjeriti za nabavku navedenih aparata. Samir Kamenjaković i Mirnes Ajanović uputili su zajednički poziv svim nosiocima izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u BiH i svim političkim predstavnicima da svako iz svoje ovlasti poduzme sve što je potrebno kako bi se što prije obezbijedila nabavka senzora i život bez boli djeci i svim dijabetičarima u državi.

07.04.2018.

31.03.2018. – u povodu najave održavanja sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, bez uvrštavanja zakona o boračkim pravima u dnevni red sjednice

Najava održavanja sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 17. i 18. april, bez uvrštavanja zakona o boračkim pravima u dnevni red sjednice, kako je to zahtijevano putem boračkih protesta, pokazuje da Vlada Federacije BiH i izabrani parlamentarci ignorišu izvršavanje obaveza prema boračkoj populaciji, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Vlada Federacije BiH i federalni poslanici i pored najave ponovnih protesta za polovinu aprila bezobzirno zanemaruju obećanja koja su javnosti prezentirana tokom posljednih boračkih protesta, da će se u parlamentarnu proceduru što hitnije uvrstiti rasprava o donošenju boračkog zakona i objave javnog boračkog registra. Takvo nemoralno djelovanje federalnih zvaničnika izvršne i zakonodavne vlasti je evidentno igranje sa vatrom i izazvaće ogorčenje cjelokupne demokratske javnosti koja se solidariše sa opravdanim boračkim zahtjevima, te će prema najavama obespravljenih boraca rezultirati i masovnim protestima. Shodno tome, federalni zvaničnici dužni su do održavanja sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH staviti u parlamentarnu proceduru razmatranje adekvatnog zakona o boračkim pravima, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

31.03.2018.

24.03.2018. – u povodu najave da će uskratiti zdravstvena zaštita licima koja se nalaze na biroima za zapošljavanje

Najava Vlade Federacije BiH da će uskratiti zdravstvenu zaštitu licima koja se nalaze na biroima za zapošljavanje ukoliko aktivno ne budu tražili posao, nova je namjera ugrožavanja egzistencije građana, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izradilo je izmjene Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, na način da će brisati sa biroa za zapošljavanje lica koja aktivno ne traže posao, ukoliko jednom mjesečno ili u nekoliko mjeseci ne dokumentuju da su bili na nekom razgovoru za traženje posla. Pored okolnosti da Vlada Federacije BiH nesposobnost za obezbjeđenje uslova za zapošljavanje brutalno i bezobzirno prebacuje na nezaposlena lica, svi poslodavci u Federaciji će se naći u situaciji da će biti opsjednuti bezbrojnim zahtjevima za izdavanje potvrda o traženju posla, što će dodatno ugroziti poslovnu djelatnost poslodavaca.

Državne institucije su dužne građanima obezbijediti adekvatne uslove za zapošljavanje, te time i ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu njihovih porodica, a i moralna obaveza vlasti je obezbijediti bezuslovno svim građanima zdravstvenu zaštitu, te je u slučaju usvajanja morbidnog zakona neophodno masovnim protestima protjerati sa vlasti sve izabrane zvaničnike i nemoralne političare, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

24.03.2018. 

19.02.2018. – u povodu prijedloga odluke izmjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća Tuzla i Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla, uvrštenih u Prijedlog dnevnog reda februarske sjednice Gradskog vijeća Tuzla

KLUB VIJEĆNIKA SBB U GRADSKOM VIJEĆU TUZLA
KLUB VIJEĆNIKA SDA U GRADSKOM VIJEĆU TUZLA
KLUB VIJEĆNIKA HDZ U GRADSKOM VIJEĆU TUZLA
KLUB VIJEĆNIKA BOSS U GRADSKOM VIJEĆU TUZLA

IZVJEŠTAJ SA PRESS KONFERENCIJE

u povodu prijedloga odluke izmjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća Tuzla i Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla, uvrštenih u Prijedlog dnevnog reda februarske sjednice Gradskog vijeća Tuzla

Prijedlog odluke izmjene Poslovnika o radu i Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla, koji je na Kolegiju Vijeća uvršten u prijedlog dnevnog reda Vijeća bez bilo kakvog obrazloženja, pokazuje totalitarnu namjeru SDP-a da putem parlamentarne većine onemogući prava opozicije na kritičko djelovanje o lošem radu Gradske uprave i Gradskog vijeća.

Prijedlog odluke izmjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća Tuzla i Kodeksa ponašanja vijećnika direktno je protivan Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Ustavu Bosne i Hercegovine, Zakonu o zabrani diskriminacije BiH i Zakonu o kleveti Federacije BiH. Navedenim odlukama SDP sa parlamentarnom većinom namjerava uvesti apsolutni verbalni delikt u radu Vijeća, pa i vijećnika van sjednica Vijeća, na način da se namjeravaju uvesti i kazne od više hiljada maraka ukoliko vijećnik bilo gdje izjavi bilo šta što ne odgovara gradonačelniku, funkcionerima Gradske uprave, SDP-u ili bilo kome od njihovih saradnika.
Ustavom BiH u članu II propisano je da Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda ima supremaciju nad svim zakonima u državi, a u članu 10. stav 1. Evropske konvencije propisana je puna sloboda izražavanja bez miješanja javne vlasti. U stavu 2. Evropske konvencije postoji ograničenje i odgovornost slobode izražavanja koje se može propisati samo zakonom, a to je već propisano Zakonom o zaštiti od klevete, te je evidentno da su predložene odluke parlamentarne većine protivne Ustavu BiH i Evropskoj konvenciji.

Takođe, SDP putem parlamentarne većine namjerava u svrhe političke odmazde oduzeti stečena izborna prava opozicije, definisana i u “Službenom glasniku BiH”, na način da se parlamentarnim političkim strankama koje su njihovi suparnici oduzme stečeno pravo na učešće u radu Kolegija vijeća, te da se oduzme pravo rasprave na sjednicama Gradskog vijeća parlamentarnim političkim strankama, te druga stečena izborna prava. Takvim postupanjem SDP sa parlamentarnom većinom namjerava djelovati protivno Zakonu o zabrani diskriminacije BiH, kojim je u članu 2. propisana zabrana diskriminacije i za političko djelovanje, a u članu 6. propisano je da se zabrana diskriminacije primjenjuje na sve institucije vlasti na svim nivoima vlasti u državi.

Iz svih navednih razloga, a u cilju zaštite digniteta Gradskog vijeća Tuzla i sprečavanja povrede Ustava BiH, Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Zakona o zabrani diskriminacije BiH, neophodno je povući sa dnevnog reda sporne odluke parlamentarne većine.

19. 02. 2018.

09.02.2018. – u povodu obavještenja Federalnog tužilaštva u vezi podnesene krivične prijave protiv Jasmina Imamovića, Slađana Ilića i drugih lica, zbog nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava namijenih za smanjenje posljedica zagađenja zraka

Federalno tužilaštvo je (aktom broj T11 0 KTA 0003259 18) obavijestilo predsjednika BOSS-a i vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla Mirnesa Ajanovića, da je krivičnu prijavu koju je podnio protiv Jasmina Imamovića, Slađana Ilića i drugih lica, zbog nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava namijenih za smanjenje posljedica zagađenja zraka, dostavilo na nadležnost i postupanje Kantonalnom tužilaštvu TK. U krivičnoj prijavi je navedeno da su prijavljena lica na osnovu Krivičnog zakona FBiH prijavljeni zbog krivičnih djela Prijevara, Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Zločinačka organizacija, Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, Nesavjestan rad u službi i Krivotvorenje službene isprave.

U obrazloženju zašto nije od strane Federalnog tužilaštva postupljeno u cilju sprovođenja istražnih radnji i gonjenja učinilaca krivičnih djela, navedeno je, citiramo: “Tačno je da je Parlament Federacije BiH u 2014. godini donio Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u FBiH, koji je dana 01. 08. 2014. stupio na snagu, s tim da se trebao početi primjenjivati šest mjeseci od dana stupanja na snagu, tj. 01. 02. 2015. godine. Ovim Zakonom ponovo je propisana prvostepena nadležnost Vrhovnog suda FBiH u odnosu na krivična djela korupcije i organizovanog kriminala. Međutim, pomenuti Zakon se ni nakon 01. 02. 2015. godine nije počeo primjenjivati.”, završen citat.

09.02.2018.

02.02.2018. – u povodu podnesene krivične prijave Federalnom tužilaštvu protiv gradonačelnika Jasmina Imamovića, Slađana Ilića, predsjednika GO SDP-a i drugih odgovornih lica zbog nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava namijenjenih za umanjenje posljedica zagađenja zraka

Predsjednik BOSS-a i vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović, podnio je krivičnu prijavu Federalnom tužilaštvu protiv gradonačelnika Jasmina Imamovića, Slađana Ilića, predsjednika GO SDP-a i drugih odgovornih lica zbog nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava iz rada Termoelektrane Tuzla namijenjenih za umanjenje posljedica zagađenja zraka. Krivična prijava je podnesena Federalnom tužilaštvu zbog sumnje da u radnjama prijavljenih ima elemenata organizovanog kriminala, a na osnovu Krivičnog zakona FBiH zbog krivičnih djela iz člana 294. – Prijevara, 340. – Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, 342. – Zločinačka organizacija, 383. – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, 387. – Nesavjestan rad u službi i 389.- Krivotvorenje službene isprave.

Između ostalog, Federalnom tužilaštvu su dostavljeni dokazi da su prijavljeni direktno ili u suizvršenju krivičnog djela prevarili vijećnike Gradskog vijeća Tuzla prilikom usvajanja Budžeta za 2017 godinu, jer su u obrazloženju prilikom navođenja odredbi Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana dodali nepostojeću alineju – finansiranje kulture. Time je samo po tom osnovu oštećen Budžet Grada Tuzla u iznosu od 365.951,39 KM, a građani su oštećeni jer novčana sredstva nisu utrošena namjenski za smanjenje posljedica zagađenja zraka, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

02.02.2018.