31.03.2005.

Press konferencija

 

u povodu zahtjeva Vladi Federacije za ispunjenje zahtjeva Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan”

 

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović zahtijeva od Vlade Federacije hitno poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se ispoštovali opravdani zahtjevi Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan”, čime bi se izbjeglo najavljeno održavanje javnih protesta za 7. april.

Vlada Federacije BiH dužna je odmah dostaviti za narednu sjednicu Parlamenta prijedlog zakona o pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica, te je dužna nadoknaditi svu štetu koja je učinjena herojima zbog ukidanja odluke o novčanima naknadama, koja se treba primjenjivati do stupanja na snagu zakona, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

31.3.2005.

25.03.2005. – u povodu objavljivanja Zakona o izmjenama Zakona o advokaturi

Press konferencija

 

u povodu objavljivanja Zakona o izmjenama Zakona o advokaturi

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović obavještava javnost da je Zakon o izmjeni Zakona o advokaturi, kojim se desetostruko smanjuju advokatske tarife, objavljen u “Službenim novinama FBiH” broj 18/05, te da je danas stupio na snagu.

Prvostepeni, odnosno drugostepeni sudovi u Federaciji BiH dužni su po službenoj dužnosti odmah primijeniti nove zakonske odredbe u svim predmetima gdje nije donesena pravosnažna odluka, te svojim rješenjima smanjiti visinu advokatskih troškova u svim slučajevima krivičnog, parničnog i upravnog postupka.

Usvajanjem zakona kojim se građanima omogućava adekvatno ustavno pravo na pravnu zaštitu, poslanici Parlamenta Federacije zaštitili su i budžete svih sudova u Federaciji BiH, koji su bili pred blokiranjem zbog dugova za isplatu enormno visokih advokatskih tarifa.

 

25.3.2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2005. – u povodu zahtjeva Parlamentarne skupstine Vijeca Evrope za ustavne promjene u BiH

Press konferencija

u povodu zahtjeva Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za ustavne promjene u BiH

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović izrazio je zabrinutost zbog indolentnog odnosa bh. političkih stranka prema zahtjevu Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za ustavne promjene u BiH. Iako je još prošle sedmice održana plenarna sjednica Venecijanske komisije Vijeća Evrope, na kojoj je odlučeno da prioritet ustavnih reformi mora biti ukidanje kantona, nijedna politička stranka nije dala podršku ukidanju ogromnog preskupog birokratskog aparata od 150 ministarstava i 300 kantonalnih poslanika.

Obzirom da bi ukidanje kantona pored godišnjih ušteda od nekoliko stotina miliona KM rezultiralo ogromnim reformskim iskorakom, što bi sigurno bilo pozdravljeno od Vijeća Evrope, sve probosanske stranke dužne su u interesu građana aktivno podržati inicijativu za ukidanje kantona.

 

17.3.05.

10.03.2005. – u povodu usvojenih izmjena Zakona o advokaturi, kojim se dramaticno smanjuju advokatske tarife

Press konferencija

 

u povodu usvojenih izmjena Zakona o advokaturi, kojim se drastično smanjuju advokatske tarife

 

Federalni poslanik Mirnes Ajanović uputio je zahvalnost poslanicima oba doma Parlamenta Federacije, koji su se u cilju zaštite interesa građana suprotstavili opstrukcijama i izglasali desetostruko smanjenje advokatskih tarifa.

Federalni poslanik Mirnes Ajanović će u skladu sa obavezama iz Krivičnog zakona BiH, podnijeti tužiocu Džonu Mekneru – prijavu protiv advokata Nikice Gržića i Josipa Muselimovića, sudija Gorana Nezirovića i Mladena Srdića, te Senada Avdića, Mehmeda Pargana, Sinana Alića, Jasminka Hodžića i drugih lica zbog sumnje u postojanje organizovane kriminalne grupe, koja je imala namjeru obaranjem Zakona oštetiti Federaciju za 16 miliona KM.

 

10.3.05.

 

15.02.2005. – u povodu Presude kojom je SDP BiH osudjen zbog kleveta prema BOSS-u

Press konferencija

 

u povodu Presude kojom je SDP BiH osuđen zbog kleveta prema BOSS-u

BOSS je na press konferenciji prezentirao još jednu Presudu Kantonalnog suda Tuzla, broj P.22/04, kojom se SDP BiH osuđuje da plati štetu i sudske troškove zbog kleveta iznesenih u izbornoj kampanji – da je BOSS prijetio medijima.

U Presudi je naznačeno da je klevetničko djelovanje SDP BiH kod biračkog tijela stvorilo određena podozrenja i sumnju u kredibilitet BOSS-a, kojeg je SDP klevetnički predstavio građanima kao nedemokratsku i totalitarnu stranku, dok se s druge strane, klevetničkim saopštenjem osuđeni SDP BiH licemjerno predstavio kao stranka koja se zalaže za slobodu medija. Iznesenom klevetom Socijaldemokratska partija BiH je, citiramo: “izašla izvan okvira tačnog informisanja javnosti i ušla u područje neprihvatljivog i ničim utemeljenog napada na politički ugled BOSS-a”, navedeno je u Presudi. U sudskoj je proceduri još pet tužbi protiv SDP BiH zbog klevetničkog djelovanja protiv BOSS-a i Mirnesa Ajanovića.

 

15.2.05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2005. – u povodu nastavka nagradjivanja agresorskih oficira ignorisanjem Zakona od strane sudova

Press konferencija

u povodu nastavka nagrađivanja agresorskih oficira ignorisanjem Zakona od strane sudova

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, kao predlagač nedavno usvojenog zakona o vojnim stanovima kojim se sprečava vraćanje nekoliko hiljada stanova agresorskim oficirima, uputio je urgenciju Predstavničkom domu Parlamenta Federacije, da se na sutrašnju sjednicu kao prva tačka uvrsti odluka Parlamenta u povodu ignorisanja Zakona od strane sudova.

Federalno ministarstvo odbrane je u posjedu sudskih presuda kojim se protivno Zakonu zloupotrebljavaju sudačke pozicije u cilju nagrađivanja agresora. Obzirom da je evidentno kršenje zakona od strane sudija, što podliježe krivičnoj odgovornosti shodno članu 357. Krivičnog zakona FBiH, za šta je predviđena kazna zatvora od pet godina, Parlament Federacije je dužan zahtijevati od nadležnog Tužilaštva krivično procesuiranje sudija. Time bi se spriječilo sramno nagrađivanje agresorskih oficira i dalje nanošenje štete porodicama poginulih boraca, RVI, demobilisanim borcima i pripadnicima Vojske FBiH iz sva tri konstitutivna naroda, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

7.2.05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.2005. – u povodu zahtjeva Vladi Federacije BiH

Press konferencija

 

u povodu zahtjeva Vladi Federacije BiH da Parlamentu Federacije BiH dostavi izvještaj gdje su utrošena sredstva od nekoliko stotina miliona KM koja se izdvajaju iz ličnih dohodaka građana za osiguranje nezaposlenih lica

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je uputio zahtjev Vladi Federacije BiH da Parlamentu Federacije dostavi izvještaj – gdje su utrošena sredstva od nekoliko stotina miliona KM, koja se izdvajaju iz ličnih dohodaka građana Federacije za osiguranje nezaposlenih lica.

Zakonom je definisano da se iz ličnih dohodaka odbija dva odsto za nezaposlena lica, a obzirom da je prosječna plata oko 500 KM i da u Federaciji radi oko 400.000 građana, prosta računica pokazuje da se iz svakog ličnog dohotka izdvaja prosječno 10 KM, što ukupno godišnje iznosi 48 miliona KM.

Vlada Federacije BiH dužna je Parlamentu Federacije BiH dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima, uključujući i mandat bivše Alijanse, te dostaviti jasne programe realizacije, kako bi se izbjegle manipulacije i novac usmjerio isključivo u cilju zbrinjavanja nezaposlenih lica, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

 

3.2.05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01.2005.

Press konferencija

 

u povodu dostavljanja izvještaja Federalnom tužilaštvu zbog sumnje da načelnik Tuzle Jasmin Imamović zloupotrebljava službeni položaj

Član GO BOSS-a Džems Sulejmanagić, novinarima je prezentirao Izvještaj dostavljen Federalnom tužilaštvu zbog sumnje da načelnik Jasmin Imamović zloupotrebljava službeni položaj, jer nije ispoštovao jednoglasni zaključak Međustranačkog savjeta Opštinskog vijeća iz novembra prošle godine, o smjeni Jasminka Hodžića iz Upravnog odbora tuzlanskih obdaništa.

Načelnik Imamović evidentno štiti Jasminka Hodžića, koji je Odlukom Disciplinske komisije 8. oktobra isključen iz članstva BOSS-a – zbog saznanja da koristi narkotična sredstva – droge, te šokantnog hvalisanja pred brojnim svjedocima da će svoju malodobnu kćerku savjetovati da uzima marihuanu, jer je po Hodžiću – “korisna za zdravlje”. Osnovano je sumnjati da načelnik Imamović želi koristiti Jasminka Hodžića, kao korisnika narkotičnih sredstava podložnog manipulacijama, u cilju osvete BOSS-u i pored skandaloznog ugrožavanja interesa građana, navedeno je u Izvještaju Federalnom tužilaštvu.

 

24.1.05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.01.2005. – u povodu Presude Kantonalnog suda Tuzla broj P.1504

Press konferencija

u povodu Presude Kantonalnog suda Tuzla broj: P.15/04

BOSS je na press konferenciji prezentirao Presudu Kantonalnog suda Tuzla broj: P.15/04 od 30.12.2004. godine, kojom su urednik magazina “60 minuta” Bakir Hadžiomerović, urednica IPP FTV-a Marija Topić – Crnoja i FTV dužni isplatiti predsjedniku BOSS-a Mirnesu Ajanoviću 5.000 KM zbog klevetničkog djelovanja da je dezerter i da se finansira od strane SDA. Takođe, FTV je obavezana da u informativnom programu objavi javno izvinjenje Mirnesu Ajanoviću, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Između ostalog, u Presudi je naznačeno da su, citiramo: “Tuženi izašli van okvira nepristranog, pravičnog i tačnog informisanja javnosti i ušli u područje neprihvatljivog i neutemeljenog atakiranja na politički ugled tužitelja. Sud je takođe konstatovao da je klevetničko djelovanje Bakira Hadžiomerovića da je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović dezerter – u znatnoj mjeri dovelo u pitanje ne samo patriotizam, već i ukupni politički kredibilitet tužitelja, čega su tuženi mogli i morali biti svjesni, navedeno je u Presudi.

 

6.1.05.