06.11.2005

Press konferencija

u povodu prezentacije dokaza da se mogla i može izvršiti sanacija “Energopetrola” domaćim sredstvima

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je kao inicijator održavanja vanredne sjednice parlamenta Federacije u cilju poništavanja odluke o dokapitalizaciji \”Energopetrola\”, na press konferenciji prezentirao podatke iz \”Službenih novina FBiH\”, u kojim je objavljena realizacija energetske bilanse Federacije BiH za 2004.godinu. Za prošlu godinu je ostvaren uvoz od 647.465 tona naftnih derivata, od ćega se na benzine odnosi 188.655 tona, dizel gorivo 316.608 tona i lož ulje 82.373 tona, što ukupno iznosi oko 588.000 tona.

U strukturi maloprodajne cijene ukupno procentualno ućešće javnih prihoda kreće se od 38 do 47% u zavisnosti od vrste derivata, a 45 do 57% kad se radi o strukturi veleprodajne jedinićne cijene. Kada se navedeni procenti ućešća javnih prihoda uporede sa kolićinama naftnih derivata iz realizacije energentske bilance, u budžete je po osnovu prodaje naftnih derivata uplaćeno 230.850.125 KM posebnog poreza na naftne derivate, 149.605.054 KM poreza na promet i 92.860.311 KM putarine, što ukupno iznosi za prošlu godinu 473.315.490 KM.
Navedeno dokazuje da je raćunajući period od vladavine SDP Alijanse u budžete uplaćeno tri milijarde KM na osnovu obaveza prema državi, što dokazuje da se mogla i može izvršiti sanacija \”Energopetrola\” domaćim sredstvima, ali i dokazuje apsurdnost izjava o kritićnom dugu od 20 miliona KM.

 

06.11.2005.

 

01.11.2005. – u povodu rasprave o Rezoluciji za ublazavanje socijalnih posljedica uzrokovanih primjenom Zakona o PDV

Press konferencija

 

u povodu rasprave o Rezoluciji za ublažavanje socijalnih posljedica uzrokovanih primjenom Zakona o PDV, koja dokazuje da je SDP obmanuo 150.000 građana koji su potpisali peticiju

 

Bosanska stranka je putem press konferencije izrazila ogorčenje zbog SDP-ove PDV prevare i nemoralnog pokušaja SDP-a da se predstavi kao jedini zaštitnik građanskih interesa navodnim zalaganjem za prava građana koji će se naći pod udarom primjene Zakona o PDV. Vijećnička rasprava o rezoluciji za ublažavanje socijalnih posljedica uzrokovanih primjenom Zakona o PDV, dokazuje da je SDP kampanjom za ukidanje poreza na sirotinju imao namjeru samo sramno politički profitirati na građanima koji su, i zbog loše vladavine SDP Alijanse – dovedeni u stanje egzistencijalnog minimuma.

Odbijanjem SDP-a da se u Rezoluciju uvrsti podrška Prijedlogu izmjene Zakona o PDV Muhameda Moranjkića, uvrštenom u dnevni red Parlamentarne skupštine BiH zakazane za 8. novembar, a kojim se oslobađaju od PDV-a prehrambeni proizvodi, lijekovi, štampa, udžbenici, te skraćuje vraćanja PDV-a privrednicima – neoborivo je dokazano da je SDP radi izbornog profiterstva obmanuo 150.000 građana koji su potpisali peticiju. Građani koji su gledali prijenos Vijeća na TVT svjedoci su da je SDP reterirao tek nakon žestoke osude od strane predstavnika svih opozicionih stranaka i jasno izraženih stavova da se radi o najmonstruoznijoj prevari najugroženijih kategorija stanovništva.

 

1.11.05.

 

 

 

13.10.2005.

Press konferencija

 

u povodu sveobuhvatne istraživačke kampanje u cilju dokazivanja da je reforma pravosuđa rezultirala većim kršenjem prava građana

 

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Muhamed Moranjkić, istakao je na press konferenciji da je BOSS angažovao stručna lica u timu pravnika radi utvrđivanja rezultata istraživanja o brojnim kršenjima zakona i zloupotrebama položaja od strane pravosudnih organa, kao dokaz da nije provedena pravosudna reforma i da je pravosuđe od lokalnih do Vrhovnog suda – ostalo ideologizirano u službi politike i kriminalaca.

Poslanik u Parlamentu FBiH Džems Sulejmanagić je upozorio da je stanje u pravosuđu još gore nego što je bilo prije reforme, obzirom na brojne žalbe građana i dokaze o izrazitim kršenjima ljudskih prava od strane sudija i tužilaca. Sulejmanagić je naveo primjer sutkinje Kantonalnog suda Tuzla Lekić Smiljane, koja je protivno članu 2. ZPP-a i dužnosti suda da odlučuje isključivo u granicama tužbenog zahtjeva – protuzakonito samoinicijativno izmijenila tužbeni zahtjev u presudi, kako bi zaštitila osobe koje afirmiraju optužene za najsvirepije ratne zločine. BOSS će konkretne dokaze o kršenju ljudskih prava i zakona od strane sudija i tužilaca prezentirati u narednom periodu domaćoj i međunarodnoj javnosti i putem publikacija i knjiga, u kojim će biti sadržani kompletni predmeti sa imenima sudija, istakao je državni poslanik Muhamed Moranjkić.

 

13.10.2005.

 

05.10.2005. – u povodu zahtjeva Vijecu ministara BiH i Vladi FBiH za izmjenu Krivicnog zakona

Press konferencija

 

u povodu zahtjeva Vijeću ministara BiH i Vladi FBiH za izmjenu Krivičnog zakona u cilju zabrane promovisanja ratnih zločinaca i optuženih za ratne zločine

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je uputio Vijeću ministra BiH i Vladi FBiH zahtjev za izmjenu Krivičnog zakona u cilju zabrane promovisanja ratnih zločinaca i optuženih za ratne zločine, zbog činjenice da je Senad Avdić u “Slobodnoj Bosni” afirmisao Dominika Ilijaševića Comu, protiv kojeg je Kantonalno tužilaštvo ZDK podiglo optužnicu zbog počinjenih stravičnih zločina nad Bošnjacima.

Kako je navedeno u aktu KT-1/00 od 19.9.2005. godine (dostavljenom od strane glavnog tužioca Murisa Hadžiselimovića) – protiv osobe koju je promovisao Senad Avdić, podignuta je optužnica zbog krivičnih djela zločina protiv civilnog stanovništva, citiramo: “Jer je vršio nasilje nad civilnim stanovništvom, nasilje protiv života i tijela civila, vršio ubistva civila i okrutno postupao sa istim, vršio povrede ličnog dostojanstva i ponižavanja. Izvršio je napad na civilno stanovništvo općine Vareš i drugih mjesta na području općine Kiseljak i Kreševo, koji su imali za posljedicu veliki broj ubijenih civila, nanošenja teških tjelesnih povreda i teškog narušenja zdravlja ljudi, mučenja i zatvaranja, nečovječnog postupanja sa zatvorenim civilima, silovanja, zastrašivanja i terora, odvođenja u koncentracione logore”, itd.                     U optužnici su na više strana opisani stravični detalji monstruoznog silovanja i ubijanja malodobnih Bošnjakinja, te stravična masovna ubistva bošnjačkih civila, kao što je u selu Grahovci, citiramo: “lično sa ostalim uhapsio i zatvorio 25 civila Bošnjaka, najviše žena i djece i starijih osoba u jednu garažu, koju su zatim zapalili”, te monstruoznog nabijanja glava preklanih Bošnjaka na saobraćajne znakove, kao i, citiramo: “zastrašivanja prolaznika, tako što je na zadnjem dijelu razbijene karambolke žicom zakačio krvavu otkinutu ljudsku ruku, sa koje se cijedila krv – vozio vrišteći i urlajući kroz Kiseljak”, završen citat.

Kako se ubuduće ne bi dogodilo da se novinar može kupiti da bi u medijskom prostoru afirmisao ratne zločince, neophodno je izmijeniti Krivični zakon i krivičnom odgovornošću zaprijetiti žestokim sankcijama svim Avdićevcima, upozorio je Mirnes Ajanović.

 

5.10.05.

26.09.2005.

Press konferencija

 

u povodu uvrštavanja u dnevni red 66. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, zakazane za 28.9.2005. godine – Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o PDV-u, predlagača Muhameda Moranjkića

 

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dostavio je poziv za održavanje sjednice zakazane za 28. septembar, sa predloženim dnevnim redom u kojem je po hitnom postupku uvršten Prijedlog zakona o izmjeni zakona o PDV-u, predlagača Muhameda Moranjkića, poslanika BOSS-a. Prijedlogom izmjene zakona o PDV-u obezbjeđuje se izuzimanja od oporezivanja svih sadašnjih neoporezovanih prehrambenih proizvoda, lijekova, ortopedskih pomagala, štampe, udžbenika i slično, čime se sprječava udar PDV-a na građane, ali i sprječavanje povećanja nezaposlenih i stečaja privrednika skraćenjem rokova vraćanja PDV-a.

Bosanka stranka od protekle sedmice organizuje tribine u opštinama na temu – Uticaj PDV-a na životni standard građana, na kojima ekonomski eksperti, profesori Ekonomskog fakulteta u Sarajevu – građanima odgovaraju na sva pitanja primjene PDV-a. Poslanik BOSS-a Muhamed Moranjkić je istakao da imponira činjenica da je i SDP u nekoliko opština BiH inicirao prikupljanje potpisa podrške građana usvajanju navedene izmjene Zakona o PDV-u.

 

26.9.05.

 

20.09.2005. – u povodu ponovnog dostavljanja u parlamentarnu proceduru izmjene Zakona o PDV-u

Press konferencija

 

u povodu ponovnog dostavljanja u parlamentarnu proceduru izmjene Zakona o PDV-u, kojim se predlaže uvođenje diferencirane stope i skraćivanje rokova vraćanja uzetog PDV-a privrednim subjektima

 

Poslanik BOSS-a u Parlamentarnoj skupštini BiH Muhamed Moranjkić, u skladu sa zahtjevima Saveza nezavisnih sindikata BiH i Saveza udruženja penzionera/umirovljenika FBiH – dostavio je ponovo u parlamentarnu proceduru dorađeni zahtjev za uvođenje diferencirane poreske stope. Pored izuzimanja od oporezivanja svih sadašnjih neoporezovanih prehrambenih proizvoda, lijekova, ortopedskih pomagala, štampe, udžbenika i sl., čime se onemogućava udar na najugroženije kategorije stanovništva, Prijedlog izmjene Zakona o PDV-u sadrži i rješenja koja štite privrednike i sprječavaju povećanje broja nezaposlenih radnika.

Sadašnja zakonska rješenja zbog predugih rokova vraćanja sredstava uzetih PDV-om, ostavljaju privrednike bez obrtnih sredstava, čime se firme dovode pred likvidaciju ili su prisiljene koristiti kratkoročne skupe kredite, što će dodatno opteretiti potrošače. Predloženo skraćenje rokova vraćanja uzetog PDV-a, omogućilo bi privrednim subjektima da premoste period od davanja do povrata PDV-a, istakao je državni poslanik Muhamed Moranjkić.

 

20.9.05.

 

 

 

 

 

14.09.2005.

Press konferencija

 

u povodu podnesene krivične prijave Tužilaštvu FBiH protiv Spomenke Mićić, zamjenika predsjednika Skupštine TK – zbog izazivanja nacionalnog razdora i netrpeljivosti

 

Tužilaštvu Federacije BiH podnesena je krivična prijava protiv Spomenke Mićić, zamjenika predsjednika Skupštine TK, zbog izazivanja nacionalnog razdora i netrpeljivosti prilikom isticanja činjenica o genocidu koji je počinjen nad Bošnjacima od strane Karadžićevih zločinačkih sljedbenika. Spomenka Mićić je, kako je navedeno u krivičnoj prijavi – počinila krivično djelo iz poglavlja Krivična djela protiv ustavnog poretka Federacije BiH, Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti među konstitutivnim narodima BiH, za šta je članom 163. predviđena kazna zatvora od jedne do pet godina.

Snimak sjednice Skupštine, dostavljen od strane sekretara Hazima Rančića – dokazuje da je Spomenka Mićić neprimjereno reagovala prilikom isticanja srpskih zločina nad Bošnjacima, te da je neistinito optužila poslanika BOSS-a Azru Avdić da je uputila prijetnje na nacionalnoj osnovi, zbog čega je federalno Tužilaštvo dužno provesti istragu i podići optužnicu tražeći da se Spomenka Mićić oglasi krivom i kazni prema Zakonu.

Tužilaštvo je dužno i od predsjednika Skupštine TK Amira Fazlića zatražiti obrazloženje onemogućavanja poslaniku Azri Avdić demanti neistina o nacionalnim prijetnjama, obzirom da je moguće saučešće istog u krivičnom djelu, odnosno činjenje krivičnog djela iz poglavlja Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, iz člana 177. Krivičnog zakona.

 

14.9.2005.

 

 

 

 

 

 

29.08.2005. – u povodu neodgovornog odnosa opstinskih vlasti prema vitalnim interesima Tuzle

Press konferencija

 

u povodu neodgovornog odnosa opštinskih vlasti prema vitalnim interesima Tuzle, što je rezultiralo stvaranjem uslova za ucjenu Vlade Republike Srpske da se sjedište policijske regije sjeveroistočne Bosne izmjesti iz Tuzlanskog kantona i Tuzle u Bijeljinu

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozvao je vijećnike opozicionih stranaka u Opštinskom vijeću Tuzla da u cilju zaštite interesa građana svojim potpisima nalože održavanje vanredne sjednice, kako bi se usvojila rezolucija o odbijanju izmještanja sjedišta policijske regije iz Tuzlanskog kantona i Tuzle u Bijeljinu. Ekstremno neodgovoran odnos opštinskih vlasti apsurdnim isticanjem da treba reagovati tek ukoliko se u pregovorima o jedinstvenoj policiji donese odluka o stvaranju bijeljinske metropole na račun podređivanja Tuzle i neshvatljivo odbijanje zahtjeva za održavanja sjednice Vijeća – rezultiralo je uslovljavanjem Vlade Republike Srpske da sjedište policije za sjeveroistočnu Bosnu bude isključivo u Bijeljini. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozdravlja oštro reagovanje Jedinstvene organizacije boraca – Unije veterana Tuzla, koji su za razliku od opštinskih vlasti rezolutnim stavom odbili bilo kakvu mogućnost izmještanja policijske regije iz Tuzle u Bijeljinu, upozoravajući da bi to bila nagrada za genocid, ali i prva faza uništenja Tuzlanskog kantona i Tuzle, koja je oduvijek bila centar sjeveroistočne Bosne.

 

29.8.05.

22.08.2005.

Press konferencija

 

u povodu izvještaja šefa Posebnog odjela za organizovani kriminal i korupciju Tužilaštva BiH Džona Meknera u slučaju “Zlatko Lagumdžija i ostali”

 

Šef Posebnog odjela za organizovani kriminal i korupciju Tužilaštva BiH Džon             Mekner, putem federalnog Parlamenta – dostavio je izvještaj (broj KTA 359/05) poslaniku Mirnesu Ajanoviću u vezi krivične prijave podnesene u slučaju “Zlatko Lagumdžija i ostali”. U izvještaju Tužilaštva BiH navodi se da optužbe uključuju da je Lagumdžija sa ostalim licima primio isplatu novčanih sredstava Ekonomskog fakulteta u Sarajevu na ime stambenog kredita u ukupnom iznosu od najmanje 396.181 KM, koji je naknadno tretiran kao bespovratna novčana sredstva, i da je izbjegnuta obaveza plaćanja poreza.

Navodi se da Izvještaj Ureda za reviziju Vlade FBiH zaista potvrđuje zabrinutost u vezi zakonitosti korištenja budžetskih sredstava odabranim uposlenicima Fakulteta, ali da pored velikih razloga za otvaranje istrage o navedenim krivičnim djelima, kako ističe tužilac               Mekner – nažalost predmet ne spada u nadležnost Suda i Tužilaštva BiH. Glavni tužilac Mekner navodi da je Zlatko Lagumdžija bio ministar na državnom nivou, ali da krivične radnje iz optužbe proizlaze iz njegovog položaja na Ekonomskom fakultetu, te da, citiramo: “krivična djela, objelodanjena u dokumentima koje smo pregledali, jesu djela iz Krivičnog zakona Federacije BiH”, te je predmet proslijeđen Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.

 

22.8.05.

 

 

16.08.2005. – u povodu ponovnog zahtjeva BOSS-a za odrzavanje vanredne sjednice Opstinskog vijeca Tuzla

Press konferencija

 

u povodu ponovnog zahtjeva BOSS-a za održavanje vanredne sjednice Opštinskog vijeća Tuzla u cilju odbijanja mogućnosti da se sjedište policijske regije sjeveroistočne Bosne izmjesti iz Tuzle

Bosanska stranka je uputila ponovni zahtjev za održavanje vanredne sjednice Opštinskog vijeća Tuzla u cilju donošenja rezolucije o odbijanju mogućnosti da se sjedište policijske regije izmjesti iz Tuzle, obzirom da zakonodavna vlast Opštine nije uvažila zahtjev Kluba BOSS-a, navodeći apsurdan razlog da će reagovati tek ukoliko se eventualno donesene nepovoljna odluka. Uvažena opštinska gospoda očito ne razumiju da bi bilo kakvo reagovanje nakon donošenja odluke u nastavku sutrašnjih pregovora o jedinstvenoj policiji, u kojim bi kao kompromis Tuzla pripala Bijeljini – Karadžićevi sljedbenici tretirali kao opstrukciju stvaranja jedinstvene policije BiH. Pravovremena i rezolutna odluka Opštinskog vijeća je jedini način da se ne opstruira jedinstvena policija, a da Tuzla ne završi u Bijeljini!, što je znatno važnije od kolektivnog odmora vijećnika vladajuće stranke.

 

16.8.05.