07.06.2005.

Press konferencija

 

u povodu zahtjeva za krivično procesuiranje zloupotreba položaja zbog privatizovanja budžetskih sredstava građana

 

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović osuđuje sramnu šutnju političara u skandaloznom slučaju zloupotrebe položaja predsjednika SDP-a Zlatka Lagumdžije – za vrijeme dok je bio član Vijeća Ministra BiH i faktički prvi čovjek tadašnje vladajuće Alijanse za promjene. Izvještaj revizora Ureda za reviziju budžeta Federacije BiH dokazuje da je Ekonomski fakultet Sarajevo izdvojio više stotina hiljada KM budžetskih sredstava dajući beskamatne i bespovratne kredite – koji su nezakonito otpisani, kako bi se zadovoljile stambene želje bivšeg vladajućeg funkcionera i tadašnjeg miljenika visokog predstavnika             – Zlatka Lagumdžije i njemu bliskih osoba.

Nadležno tužilaštvo je dužno u slučaju “Lagumdžija” odmah krivično procesuirati sva odgovorna lica, a posebno predsjednika SDP-a Zlatka Lagumdžiju, kao što je to učinjeno u slučajevima funkcionera SDS-a, HDZ-a i SDA, i time jasno staviti do znanja svima da će odgovarati za zloupotrebe položaja i sramno zavlačenje ruku u budžetska sredstava građana kako bi zadovoljili nezasite prohtjeve, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

7.6.05.

03.06.2005.

Press konferencija

 

u povodu usvojenog zahtjeva federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića od strane Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za procesuiranje svih direktnih izvršilaca ratnih zločina

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na inicijativu federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića uputio zahtjev Vijeću ministara BiH za formiranje radnog tijela koje će prikupljati i sistematizovati dokaze o svim direktnim izvršiocima ratnih zločina, a zbog prikrivanja ratnih zločina i ratnih zločinaca od strane predstavnika Republike Srpske. Usvojenom inicijativom Mirnesa Ajanovića Parlament Federacije je upozorio da se kažnjavanje ratnih zločina ne smije svesti samo na kažnjavanje po komandnoj odgovornosti, i da je obaveza države procesuirati sve direktne izvršioce genocida i ratnih zločina.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je osudio ponovnu opstrukciju rada Parlamenta Federacije od strane Federalne televizije, koja se pored zanemarivanja zakonske obaveze direktnog prijenosa sjednica – neosnovano obračunavala sa Parlamentom, umjesto da javnosti prezentira objektivnu informaciju kojom je jasno svim ratnim zločincima stavljeno do znanja da će pred sudom odgovarati za počinjene zločine.

 

3.6.05.

24.05.2005.

Press konferencija

 

u povodu zahtjeva predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića za procesuiranje svih direktnih izvršilaca ratnih zločina

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je uputio zahtjev Parlamentu Federacije da u cilju trajnog pomirenja naroda u BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH formiranje radnog tijela koje će prikupljati i sistematizovati dokaze o svim direktnim izvršiocima ratnih zločina, a zbog prikrivanja ratnih zločina i ratnih zločinaca od strane predstavnika Republike Srpske. Mirnes Ajanović upozorava da se kažnjavanje ratnih zločina ne može svesti samo na kažnjavanje po komandnoj odgovornosti, jer se ne smije dozvoliti da ostanu nekažnjeni direktni izvršioci genocida u Srebrenici, stravičnog masakra na tuzlanskoj Kapiji, sarajevskim Markalama, odnosno svim drugim stratištima u BiH, te je obaveza države procesuirati sve direktne izvršioce ratnih zločina.

Neophodno je sva svjedočenja i dokaze o svim direktnim izvršiocima ratnih zločina dostaviti nadležnim pravosudnim organima, kako bi se zadovoljila pravda i kaznili svi koji su omogućili realizaciju ratnih zločina i genocida u organizaciji ratnih zločinaca Miloševića, Karadžića i Mladića.

 

24.5.05.

19.05.2005.

Press konferencija

 

u povodu zahtjeva sudovima u Federaciji za izjašnjenje o primjeni Zakona kojim su desetostruko smanjene advokatske tarife

 

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović dostavio je federalnom Parlamentu zahtjev za izjašnjenje svih sudova u Federaciji o primjeni Zakona kojim su desetostruko smanjene advokatske tarife, obzirom da su najavljene opstrukcije od strane federalne Advokatske komore kao i da neke sudije neće primjenjivati Zakon, što je direktno nanošenje ogromne štete Sudovima i građanima, ali i kršenje zakona od strane sudija, za šta je predviđena kazna zatvora do pet godina.

Ukoliko se utvrdi da su sudije opstruirale primjenu Zakona, to će biti jasan dokaz da su advokati uticali na pravosuđe koristeći ogromnu finansijsku moć, i da je klevetnička kampanja ekstremnih novinara i medija protiv Mirnesa Ajanovića bila usmjerena isključivo u namjeri obaranja zakona kojim se spriječilo da 16 miliona KM budžetskih sredstava završi u rukama nezajažljivih advokata.

 

19.5.05.

 

 

09.05.2005. – u povodu 60 godina pobjede nad fasizmom i 11 godina BOSS-a

Izvještaj sa svečane akademije

u povodu 60 godina pobjede nad fašizmom i 11 godina BOSS-a

 

U povodu 60 godina pobjede nad fašizmom i 11 godina Bosanske stranke, predstavnici BOSS-a su na svečanoj akademiji u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, još jednom upozorili na važnost jačanja šireg demokratskog antifašističkog fronta, koji se mora suprotstaviti svjetskom trendu jačanja desničarskih pokreta, raširenoj netoleranciji, vjerskom i etničkom nasilju.

Dan pobjede nad fašizmom, poseban je dan za BOSS, obzirom da se prije 11 godina, sudskom registracijom – 9. maja 1994. godine – BOSS i zvanično pridružio antifašističkom dijelu Svijeta, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Svečana akademija koju je organizovao BOSS i ponovljeni otvoreni zahtjev Parlamentarnoj skupštini BiH za izmjenu Krivičnog zakona BiH u cilju zabrane djelovanja fašističkih organizacija i krivičnog sankcionisanja veličanja fašizma u bilo kojem obliku – predstavlja skroman doprinos BOSS-a obilježavanju 60. godišnjice najznačajnijeg svjetskog praznika – Dana pobjede nad fašizmom.

 

9.5.2005.

 

 

 

 

 

05.05.2005.

Press konferencija

 

u povodu amandmana koje je federalni poslanik Mirnes Ajanović dostavio na Prijedlog zakona o pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica

 

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović dostavio je u parlamentarnu proceduru dvanaest amandmana na Prijedlog zakona o pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica, kako bi se zakon uskladio sa opravdanim zahtjevima Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” i odlikovanih policajaca.

Amandmanima je definisano da se isplata novčanih naknada realizuje nakon usvajanja zakona, jer je potpuno neosnovan prijedlog Vlade Federacije da se primjena zakona odloži za narednu godinu. Takođe, amandmanima federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića poboljšan je status heroja odbrane BiH od agresije, u smislu povećanja osnovice za novčanu naknadu, carinskih i drugih povlastica, te definisanja da federalno Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata vrši isplatu sredstava, kako bi se obezbijedila jednovremena isplata za sve korisnike prava, bez ikakvih diskriminacija.

 

5.5.05.

28.04.2005.

Press konferencija

 

u povodu otvorenog zahtjeva BOSS-a Federalnom ministarstvu zdravstva, za pokretanje organizovane borbe protiv peludnih alergijskih oboljenja

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, poziva Federalno ministarstvo zdravstva – da hitno donese potrebne odluke sa zakonskom snagom kojim će se obezbijediti sistemska zaštita stanovništva od peludnih alergijskih oboljenja koje izaziva korovsko rastinje, obzirom na indolentan odnos opštinskih vlasti prema zdravlju građana.

Federalna Vlada dužna je primorati opštinske vlasti na obavezno uništavanje korovskog rastinja, a posebno vrlo agresivne ambrozije, najopasnijeg izazivača alergijskog rinitisa i alergijske astme. Peludna alergijska oboljenja svake godine teško pogode preko 20 procenata stanovništva, a posebno su ugrožena djeca i stariji, te rezolutna odluka Vlade Federacije i primjena prakse proljetnog uništavanja korova koja se pokazala korisnom u zapadnim zemljama, predstavlja jedini način da se zaštiti zdravlje građana, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

28.4.05.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2005.

Press konferencija 

 

u povodu usvojene inicijative federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića o izmjeni Ustava Federacije BiH u cilju ukidanja kantona

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na posljednjoj sjednici prihvatio inicijativu federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića o izmjeni Ustava Federacije BiH, koja je dostavljena Ustavnoj komisiji kako bi se prema poslovničkoj i ustavnoj proceduri izjasnila o prijedlogu ukidanja kantona.

Federalni poslanik Mirnes Ajanović zatražio je da se pored Vlade Federacije BiH o inicijativi za ukidanje kantona izjasne svi odbori i komisije Parlamenta Federacije, te da se dostavi izvještaj koliko građane Federacije košta postojanje oko 300 kantonalnih poslanika i 150 ministarstava sa kompletnim pratećim birokratskim aparatom, kako bi Parlament prilikom odlučivanja o ustavnim izmjenama mogao adekvatno donijeti odluku u cilju zaštite interesa građana.

21.4.05.

 

14.04.2005. – u povodu Presude Kantonalnog suda Tuzla protiv Slobodne Bosne i Senada Avdica

Press konferencija

u povodu Presude Kantonalnog suda Tuzla protiv “Slobodne Bosne” i Senada Avdića zbog klevetničkog djelovanja protiv predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića

Bosanska stranka je na press konferenciji prezentirala Presudu Kantonalnog suda Tuzla broj: P.18/04 od 14.4.2005. godine, kojom su “Slobodna Bosna” i glavni urednik Senad Avdić dužni isplatiti predsjedniku BOSS-a Mirnesu Ajanoviću štetu i nadoknaditi troškove parničnog postupka zbog klevetničkog djelovanja kojim su, kako se navodi u Presudi, doveli u pitanje ne samo patriotizam Mirnesa Ajanovića, nego i njegov ukupni politički kredibilitet. Sud je presudom konstatovao, identično kao u presudama protiv SDP-a, Federalne televizije, Bakira Hadžiomerovića i Marije Topić Crnoja – da su “Slobodna Bosna” i Senad Avdić – izašli van okvira tačnog informisanja javnosti i ušli u područje neprihvatljivog napada na ugled Mirnesa Ajanovića kao čovjeka i kao političara.

 

BOSS će istrajati na sudskoj zaštiti ugleda oklevetanih članova, posebno zbog organizovane klevetničke kampanje koja se vodi protiv predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića, jer jedino sudske presude protiv ekstremnih medija i stranaka – mogu rezultirati uspostavljanjem standarda obaveze objektivnog i istinitog informisanja.

 

14.4.2005.

07.04.2005.

Press konferencija

u povodu zloupotrebe Javnog RTV servisa FBiH u svrhe specijalnog propagandnog rata magazina “60 minuta” i SDP-a protiv Mirnesa Ajanovića

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je Kantonalnom sudu Tuzla podnio tužbu protiv FTV-a, urednika magazina “60 minuta” Bakira Hadžiomerovića, članova SDP-a, kao i drugih lica koja su ga kao organizovana grupa monstruozno oklevetali. Obzirom da ni jedna istaknuta činjenica nije istinita, i da su prilozi montirani manipulacijom raznih parlamentarnih sjednica i vremenskih perioda – evidentna je zloupotreba Javnog RTV servisa u svrhe vođenja specijalnog propagandnog rata FTV-a i SDP-a.

Navedena grupa, kako je naznačeno u tužbi, ponovo je oklevetala predsjednika BOSS-a, iako je Presudama Kantonalnog suda Tuzla zbog kleveta kažnjen SDP BiH, te FTV i Bakir Hadžiomerović, a u Presudi broj P.15/04 je naznačeno, citiramo: “Tuženi su izašli van okvira nepristrasnog, pravičnog i tačnog informisanja javnosti i ušli u područje neprihvatljivog atakiranja na politički ugled tužitelja Mirnesa Ajanovića”, završen citat.

 

Obzirom da je klevetničkim prilogom nastavljena kampanja protiv Mirnesa Ajanovića i zbog usvojenog Zakona kojim su desetostruko smanjene advokatske tarife, tužba će biti dostavljena i Tužilaštvu BiH, Odjelu za borbu protiv organizovanog kriminala.

7.4.2005.