01. april 2004.

u povodu ponovnog poziva BOSS-a za zabranu rada SDS-a

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, uputio je otvoreni zahtjev Vijeću za implementaciju mira u BiH i američkoj ambasadi u BiH, da konačno zabrane političko djelovanje SDS-a, obzirom da se radi o genocidno-šovinističkoj političkoj strukturi koja ponovo prijeti dezintegracijom i nestankom Bosne i Hercegovine.

Za okuraženo antidržavno ponašanje funkcionera SDS-a koji otvoreno prijete da će dovesti u pitanje postojanje BiH, odgovoran je visoki predstavnik koji je odbio zabraniti rad nacionalističke SDS-ove ispade, ali su suodgovorni i SDA, HDZ i Stranka za BiH, koje su odbijanjem da istupe iz vlasti sa SDS-om, istom omogućile da i dalje nesmetano ugrožava Bosnu i Hercegovinu.