02. septembar 2004.

u povodu obavještenja BOSS-a građanima, da će se BOSS u retrospektivi nenarodne vladavine SDP-a fokusirati samo na lokalne negativnosti

Kao opomenu svim vladajućim strankama, ali i opoziciji – da se ne smije izdati povjerenje građana, BOSS će se fokusirati na lokalne negativnosti, obzirom da je šira javnost dobro upoznata sa činjenicama – da je SDP, prije gubljenja vlasti – bosanske patriote izjednačio sa agresorom; da je SDP borcima umjesto stečenih prava ponudio “panjeve”; da je SDP opstruirao ugradnju u Ustav FBiH obavezu o stambenom i socijalnom zbrinjavanju boraca; da je SDP štitio stambene interese agresorskih oficira na štetu boračkih porodica; da je SDP putem svojih funkcionera natjerao Policiju da protiv trudnica i starih žena upotrijebi silu i policijske pse; da je SDP-ova Vlada na čelu sa Alijom Behmenom, prema izvještaju Glavnih revizora – protuzakonito usmjerila i pronevjerila sve što se može pronevjeriti, u iznosu oko 400 miliona KM; da je naoružanje donirano od prijateljskih islamskih zemalja SDP-ova Vlada – prodala Izraelu; te da su predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija i njegova bogata supruga postali mjerna jedinica za nepotizam.