03. maj 2004.

u povodu Svjetskog dana slobode govora

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, upozorio je u povodu Svjetskog dana slobode govora, da se ovo osnovno ljudsko i demokratsko pravo u BiH kontinuirano krši, o čemu svjedoče brojni pritisci na nezavisne medije i novinare, te uporni pokušaji legalizovanja nedemokratske prakse oduzimanja prava na govor u parlamentima – predstavnicima građana koji se usude ukazati na nenarodni karakter vlasti i njenu povezanost sa kriminalnim krugovima.

Posebno zabrinjava što u kršenju demokratskog prava na slobodu govora učestvuju i bh. sudovi, obzirom da umjesto ljudskih prava i načela jednakosti pred zakonom sve češće štite korumpirane političare i otuđene centre moći, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.