04. novembar 2010.

u povodu protuzakonite Odluke Centralne izborne komisije o potvrđivanju izbornih rezultata i dostavljenog prigovora BOSS-a shodno članu 6.2 Izbornog zakona BiH

Odluka o potvrđivanju rezultata Opštih izbora od strane Centralne izborne komisije je  protuzakonita, obzirom da je članom 5.32 Izbornog zakona definisano da se tek istekom roka za podnošenje žalbi i nakon pravosnažnosti odluka potvrđuju izborni rezultati, a donesena je Odluka o potvrđivanju izbornih rezultata iako nisu riješeni svi zahtjevi podneseni shodno članu 5.30 Izbornog zakona. Bosanska stranka je u zakonskom roku 21. oktobra dostavila Centralnoj izbornoj komisiji zahtjev za ponovno prebrojavanje glasačkih listića i za sve izborne jedinice za Parlament Federacije BiH i Parlamentarnu skupštinu BiH. Centralna izborna komisija nije se izjasnila o zaprimljenom zahtjevu, iako navedene činjenice i dokazi nesporno dokazuju da izvršena izborna prevara i nezapamćeni izborni inženjering evidentno utiču na izborne rezultate i da je izvršena krađa mandata BOSS-u. Zbog kršenja prava BOSS je dostavio prigovor u skladu sa odredbama člana 6.2 Izbornog zakona BiH, a slučaju ignorisanja prigovora uputiće se prijava Tužilaštvu BiH.