04. oktobar 2010.

u povodu skandalozne povrede izbornih pravila o izbornoj šutnji od strane Javnog RTV servisa

Javni RTV servis je u centralnom Dnevniku BHT objavljenom sinoć (03.10.2010.) u 19 sati skandalozno prekršio izborna pravila time što je najmanje dva sata prije završetka izborne šutnje izvještavano o rezultatima vladajućih političkih stranaka. BHT je u vrijeme izborne šutnje iz izbornih štabova SDP-a, SNSD, HDZ-a, Stranke za BiH, SDS-a i ostalih vladajućih stranaka emitovao u Dnevniku uživo izvještavanje predstavnika političkih stranaka, čime je prekršen član 16.11, a od strane političkih stranaka član 7.4 Izbornog zakona BiH. Nakon Dnevnika, BHT je nastavio sa kršenjem izborne šutnje u specijalnoj emisiji i pored činjenice da je u emisiji od strane članova CIK-a istaknuto da nisu zatvorena biračka mjesta u osam velikih gradova i da to može uticati na izborni rezultat. Činjenica da je od strane novinara BHT 1 isticano da određeni kandidati, citiramo: “za sada vode u odnosu na druge”, dokazuje da je vršena izborna manipulacija od strane Javnog RTV servisa najmanje dva sata prije zatvaranja biračkih mjesta, do kada po izbornom zakonu traje izborna šutnja.