04. septembar 2004,

u povodu odgovornosti SDP-a i načelnika za brojna kršenja ljudskih prava

Retrospektivom nenarodne i kriminalne vladavine SDP-a, BOSS je trećim saopštenjem podsjetio građane – da su SDP i načelnik flagrantno kršili ljudska prava građana, što je konstatovano u više odluka Ombudsmena FBiH i Odbora za zaštitu ljudskih prava.

BOSS podsjeća da SDP-ov načelnik, u toku cijelog mandata – nije odgovorio ni na jedan od brojnih zahtjeva Odbora za zaštitu ljudskih prava, u kojima se traži reagovanje u cilju zaštite građana, te da su SDP-ovi vijećnici uprkos brojnim zahtjevima Odbora, odbili da se na Vijeću raspravlja o izvještaju o kršenju ljudskih prava.

Umjesto da reaguju na brojne žalbe građana, SDP-ovci su putem svog predsjedavajućeg Opštinskog vijeća, upozorili Odbor za zaštitu ljudskih prava da prestane upućivati Vijeću i načelniku zahtjeve za zaštitu prava građana, iako je Odbor kao i Vijeće, po Poslovniku i Statutu – dužan poduzimati sve potrebne mjere u cilju zaštite građana.