05. april 2004.

u povodu podrške BOSS-a inicijativi Asocijacije elektronskih medija u BiH – za izmjenu Izbornog zakona BiH, u cilju umanjenja štete nastale obavezom besplatnog praćenja izbornog procesa

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, uputio je otvoreni poziv Izbornoj komisiji BiH da prihvati inicijativu Asocijacije elektronskih medija u BiH, kojom se traži izmjena Izbornog zakona, a u cilju umanjenja štete koja je posljedica neravnopravnog položaja nezavisnih elektronskih medija naspram Javnog RTV servisa.

BOSS smatra, da je neophodno izmijeniti zakonsku regulativu kako bi se nezavisnim elektronskim medijima dodijelio 20 odsto sredstava iz RTV pretplate, čime bi se ublažile teške ekonomske posljedice koje nezavisni elektronski mediji trpe zbog zakonske obaveze besplatnog praćenja izbornog procesa.

Pravičnom raspodjelom sredstava iz RTV pretplate i nezavisnim elektronskim medijima povećao bi se i stepen naplate RTV pretplate, obzirom da veliki broj građana istu ne želi plaćati zbog monopolskog položaja FTV-a i RTRS-a, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.