05. januar 2011.

Bakir_60minuta

u povodu brutalnog podmetanja novinaru Bakiru Hadžiomeroviću podnošenja krivične prijave protiv samog sebe

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da je novinaru Bakiru Hadžiomeroviću brutalno podmetnuto podnošenje krivične prijave – kojom je prijavio sam sebe, kako je objavljeno od strane FTV-a, iz razloga što je time, u najboljem slučaju – direktno prouzrokovano izvršenje krivičnog djela – Lažno prijavljivanje. Članom 347. stav 3. Krivičnog zakona FBiH predviđena je kazna zatvora do šest mjeseci za slučajeve, citiramo: “Ko sam sebe prijavi da je učinio krivično djelo propisano krivičnim zakonom u Federaciji, iako ga nije učinio”, završen citat, dok je u slučaju iz stava 1. navedenog člana propisana kazna zatvora od minimalno šest mjeseci do pet godina, a identično je propisano i u članu 234. Krivičnog zakona BiH. Medijska kampanja iz Republike Srpske protiv novinara Bakira Hadžiomerovića da je primio mito od 30.000 Eura od “Inter INA” – ne smije se pretvoriti u namjeru FTV-a da se navodnom zaštitom kolege novinara prouzrokuju nesagledive posljedice po Bakira Hadžiomerovića, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.