07. juni 2004.

u povodu otvorenog zahtjeva BOSS-a Vladi FBiH – za zaustavljanje novog neprimjerenog udara na standard građana

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović uputio je otvoreni zahtjev Vladi FBiH, za hitno poduzimanje mjera u cilju zaustavljanja neprimjerenog udara na standard građana, najavom novog poskupljenja el. energije za preko 20 odsto, od strane stručnog tima federalnog Ministarstva energetike.

Obzirom da BiH ima najveći hidropotencijal i zalihe uglja u regionu, nema realnog osnova za poskupljenje el. energije za domaćinstva, ali ima više nego dovoljno osnova i potrebe da se smijene ili podnesu ostavke svi koji nisu sposobni da ekonomsku politiku vode u interesu građana, upozorio je predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović.