07. juni 2010.

u povodu upozorenja BOSS-a da vladajuće stranke djeluju suprotno ekonomskoj logici

Ekonomski ekspert prof. dr Izudin Kešetović smatra da je obaveza svih političkih stranaka slijediti ekonomsku logiku kako bi se obezbijedila adekvatna ekonomska održivost i sistemska reforma socijalnog sektora, odnosno penzionog i zdravstvenog sistema, kao i sistema zapošljavanja. Prof. dr Izudin Kešetović, u ime Bosanske stranke – još jednom je pozvao vlast da konačno prizna svoju nesposobnost i da odustane od još jednog nameta građanima, kao što je predviđeni porez na topli obrok uposlenika, a da izvore prihoda, pored poštovanja ekonomskih pravila, treba tražiti i u oštrom sankcionisanju i ukidanju krađe javnih prihoda i državnog kapitala od strane vladajućih struktura.