07. novembar 2005.

u povodu zahtjeva BOSS-a Parlamentarnoj skupštini BiH za dostavljanje izvještaja Vijeća ministara BiH o usmjeravanju sredstava Regulatorne agencije za medije Javnom servisu BiH

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva političke stranke u BiH da se solidarišu sa opravdanim protestom Asocijacije elektronskih medija BiH zbog protuzakonitog usmjeravanja sredstava u iznosu od milion KM Regulatorne agencije za medije Javnom servisu BiH.

Obzirom da Ministarstvo za saobraćaj, komunikacije i veze Vijeća ministra BiH nije imalo zakonsku osnovu raspolaganja sredstvima koja se uplaćuju na ime dozvole za rad svih elektronskim medija u BiH, poslanik BOSS-a Muhamed Moranjkić je dostavio predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamentarne Skupštine BiH zahtjev da se za prvu narednu sjednicu dostavi izvještaj Vijeća ministara BiH, sa potenciranjem zakonitosti provedenog postupka, i u kontekstu ostvarivanja ravnopravnosti elektronskih medija u BiH.