08. septembar 2010.

u povodu poziva građanima da se posjetom na web stranicu BOSS-a www.boss.ba informišu o praktično izvodljivim stručnim i naučnim ekonomskim i socijalnim programima za izlazak države iz ekonomske krize

BOSS-Bosanska stranka – Mirnes Ajanović, obavještava građane da na web stranici BOSS-a www.boss.ba mogu dobiti informacije o ekonomskim i socijalnim programima koji bi postali izvodljivi ukoliko BOSS na izborima ostvari značajniju podršku birača. Brojne zakonodavne aktivnosti BOSS-a, više hiljada saopštenja za javnost, ali i 200 stručnih radova kandidata BOSS-a za člana Predsjedništva BiH prof. dr Izudina Kešetovića – razotkrivaju da su  predstavnici SDA, SDP-a i Stranke za BiH vlast koristili jedino za lično bogaćenje, a posebno kompromitovani i lijeni aktuelni člana Predsjedništva BiH Harisa Silajdžića. Medijski zločin Javnog RTV servisa prema demokratiji, biračima i državi je medijska blokada aktivnosti BOSS-a na svim nivoima u protekle četiri godine, naročito predsjednika BOSS-a i kandidata za državni Parlament Mirnesa Ajanovića, ali i prof. dr Izudina Kešetovića, koji jedini od svih kandidata za Predsjedništvo BiH ima visoke stručne reference u vidu predstavljenih 200 stručnih i naučnih radova iz oblasti ekonomije i finansija o konkretnim rješenjima za izlazak države iz krize.