08.02.2014.

u povodu javnog poziva svim političkim strankama, kao i njihovim predstavnicima u zakonodavnoj i izvšnoj vlasti na svim nivoima u BiH, da odmah prihvate i počnu sa realizacijom zahtjeva demonstranata

BOSS Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva sve političke stranke, kao i njihove predstavnike u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim nivoima u BiH – da odmah prihvate i hitno počnu sa realizacijom zahtjeva demonstranata u Tuzli, koje su postavili putem društvenih mreža, a prihvatljivi su i za sve građane BiH. Demonstranti u Tuzli su nakon ostavke premijera i samim tim kompletne Vlade – postavili jasne zahtjeve u šest tačaka, koji su u potpunosti opravdani i nužni za realizaciju, u cilju ispunjenja zahtjeva zbog kojih su protesti i počeli. Neophodno je odmah pristupiti realizaciji zahtjeva građana i na prvom mjestu, kako je to i navedeno, obezbijediti održavanje javnog reda i mira u saradnji građana, policije i civilne zaštite, kako bi se stvorili uslovi za realizaciju svih ostalih zahtjeva. Takođe, u svrhu hitne realizacije svih zahtjeva protestanata, odnosno građana, neophodno je hitno sazivanje svih skupština i parlamenata, koji moraju biti u stalnom zasjedanju do potpunog usvajanja i realizacije traženih zahtjeva.

08.02.2014.