10. juni 2010.

u povodu obaveze Vlade Federacije BiH da aktivno učestvuje u podnošenje zahtjeva za preispitivanje presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju bivšeg oficira JNA Branimira Đukića

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava Vladu Federacije BiH da je dužna kao izvršna vlast odmah pripremiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se pristupilo podnošenju zahtjeva za preispitivanje presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju oficira JNA Branimira Đukića, kojom je naloženo plaćanje tržišne vrijednosti napuštenog stana. Potpuno su neopravdane i pravno neutemeljene izjave premijera Mustafe Mujezinovića da Federacija BiH nije nadležna za poduzimanje potrebnih pravnih radnji, isticanjem da je presuda donesena protiv države, s obzirom da je Parlament Federacije BiH zakonom odredio da se oficirima koji su dobrovoljno napustili BiH i prešli u službu druge države onemogućava otkup stana na osnovu stanarskog prava. Federacija BiH je dužna aktivno učestvovati u podnošenju zahtjeva za preispitivanje presude, ili će snositi ogromne posljedice neodgovornog i protudržavnog ponašanja državnih službenika prilikom zastupanja BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, jer je pravni apsurd da se lica koja su služila u neprijateljskim oružanim snagama protiv svoje države, nagrađuju stanom za pokušaj ubijanja BiH, naglasio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanovića.