10.05.2014.

Saopštenje za javnost

u povodu obilježavanja 20 godina BOSS-a

BOSS 20 godina

Na Sedmoj izbornoj skupštini BOSS-Bosanske stranke, održanoj u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, tajnim glasanjem izabran je Mirnes Ajanović za novi predsjednički mandat od četiri godine. Protivkandidat za predsjednika BOSS-a bila je član Glavnog odbora BOSS-a Mirsada Baraković, a svim delegatima je bilo omogućeno kandidovanje za predsjednika BOSS-a. Delegati Skupštine su prihvatili Izvještaj o radu za protekli period i dali podršku političkim ciljevima BOSS-a u borbi za socijalnu pravdu i državno uređenje koje garantuje ekonomsku održivost i poštivanje ljudskih prava. Dvije decenije jedinstvenog i prepoznatljivog djelovanja BOSS-a obavezuju na nastavak političke borbe protiv svih oblika neofašizma, nacionalizma, kriminala, socijalne i svake druge obespravljenosti – koje decenijama produkuju kriminalizirana i totalitarna vlast u saradnji sa režimskim medijima, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Nakon Izborne skupštine obilježeno je 20 godina BOSS-a, koji je simbolično sudski registrovan 9. maja 1994. godine, na Svjetski dan pobjede nad fašizmom, što je i odredilo način djelovanja BOSS-a.

10.05.2014.