10.10.2014.

Saopštenje za javnost

u povodu prezentacije dokaza da je postojanje i djelovanje BOSS-a bilo izrazito korisno za građane i državu

LOGO - 20 godina

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podsjeća građane da je na web stranici boss.ba prezentiran izrazito aktivan rad BOSS-a u protekle dvije decenije, sadržan u hiljadama reakcija kojima se upozoravalo šta je loša politika i šta treba uraditi da bi bilo bolje, sa konkretnim prijedlozima i rješenjima. Za razliku od svih drugih političkih subjekta – BOSS nikada ni na kakav način nije nikoga oštetio, niti djelovao protiv državnih interesa. Činjenica da se BOSS, između brojnih ostalih aktivnosti, izborio u Parlamentu Federacije BiH za zakon kojim se oduzimaju stanovi koje su vladajuće stranke dale agresorskim oficirima, čime je spašeno nekoliko hiljada vojnih stanova koji su dodijeljeni patriotima koji su branili BiH, i sačuvano više stotina miliona maraka, dokazuje da je postojanje i djelovanje BOSS-a bilo izrazito korisno za građane i državu. Mirnes Ajanović podsjeća građane i na dokazane činjenice da su nemoralne vladajuće stranke u protekle dvije decenije opljačkale milijarde maraka i ništa ih neće spriječiti da i dalje otimaju od građana, osim ukoliko im građani ne izborima ne oduzmu moć, glasanjem protiv loše vlasti.

10.10.2014.