11. avgust 2005.

u povodu najave federalnog Ministarstva za rad i socijalnu politiku na neće praviti socijalne programe za penzionere u cilju suzbijanja negativnih posljedica uvođenja PDV-a

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra krajnje neprimjerenim odnos federalnog Ministarstva za rad i socijalnu politiku prema apelima Saveza penzionera/umirovljenika Federacije BiH za realizaciju programa u cilju suzbijanja negativnih socijalnih posljedica uvođenja poreza na dodatnu vrijednost.

Ministar Radovan Vignjević nema pravo ponižavati penzionere i djelovati protivno odlukama Parlamenta FBiH, koji je Programom mjera za poboljšanje materijalnog i socijalnog statusa penzionera/umirovljenika u FBiH – obavezao federalnu Vladu na kontinuirano djelovanje u cilju zaštite penzionera.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je istakao da će kao predlagač navedenog Programa mjera za poboljšanje materijalnog i socijalnog statusa penzionera – zahtijevati da federalni Parlament u skladu sa svojim odlukama naloži premijeru Ahmetu Hadžipašiću adekvatno izvršavanje obaveza Vlade Federacije BiH prema penzionerima.