12. januar 2004.

u povodu otvorenog poziva premijera Vlade FBiH Ahmeta Hadžipašića – na kršenje zakona

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, najoštrije je osudio namjeru premijera Hadžipašića, da pritiskom na ministre prisili BH Telekom i HT Mostar na potpisivanje ugovora sa FTV-om o plaćanju RTV pretplate putem spojenih računa, obzirom da isto predstavlja otvoreni poziv na kršenje zakona i konvencija o ljudskim pravima.

Obzirom da su i predstavnici Ombudsmena javno istakli da bi spojeni računi bili protivni zakonima i ljudskim pravima, na šta upozoravaju i predstavnici telekoma, BOSS smatra da je Parlament FBiH dužan zaustaviti premijera Hadžipašića u njegovoj namjeri kršenja zakona i prava građana. Nesposobnost FTV-ovog menadžmenta i uređivačkog kolegija da naprave kvalitetan program, ne može se i ne smije anulirati kršenjem zakona, istakao je predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović.