12. mart 2004.

u povodu zahtjeva pijačnih trgovaca za omogućavanje rada u skladu sa evropskim zakonskim normama

Klub poslanika BOSS-a u Skupštini TK, uputio je zvaničan zahtjev da se u sklopu dnevnog reda prve naredne skupštinske sjednice razmotri usvajanje privremenih mjera kojima bi se pijačnim trgovcima na području cijelog Kantona, omogućio nesmetan rad,     do izmjene zakonske regulative na federalnom nivou, koja je već u toku.

BOSS će i putem svojih predstavnika u Parlamentu FBiH insistirati, da se pravna regulativa iz ove oblasti uskladi sa evropskim standardima, obzirom da je ustaljena praksa svih evropskih zemalja da imaju zakonski dozvoljen rad pijačnih trgovaca.